Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

NN 124/2019 (18.12.2019.), Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

2483

Na temelju članka 18. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS

LIJEKOVA S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO

Naziv lijeka i pakiranjeDjelatna tvarATKBroj odobrenja
pakiranja
Nositelj odobrenjaIznimno viša od najviše dozvoljene cijene (kn)Dan objave cijeneDan početka važenja cijeneDan prestanka važenja cijene
1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata za otopinu za infuziju u staklenoj bočici s gumenim čepom i aluminijskom kapicom, 40 bočica u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-685703831-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu344,4020. 8. 2019.4. 9. 2019.
Abelcet 5 mg/ml koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata i jednokratna igla, u kutiji (prethodno Abelcet 5 mg/ml koncentrat za suspenziju za infuziju, 1 staklena bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom s 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji)amfotericin BJ02AA01HR-H-747381908-01Pliva Hrvatska d.o.o.1.150,0010. 9. 2019.25. 9. 2019.
Adacel, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 igle, u kutijitoksoid difterije; filamentozni hemaglutinin hripavca; toksoid tetanusa; pertaktin hripavcaJ07AJ52HR-H-373342184-04Sanofi Pasteur190,0023. 10. 2019.7. 11. 2019.
Alpicort 0,2 g + 0,4 g/100 ml otopina za kožu vlasišta, 1 bočica sa 100 ml otopine i aplikator, u kutijiprednizolon; salicilatna kiselinaD07XA02HR-H-523824477-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel56,0313. 8. 2019.28. 8. 2019.
Ampicilin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, staklena bočica s 1 g praška za otopinu za injekciju ili infuziju, 10 bočica u kutijiampicilinJ01CA01UP/I-530-09/10-01/487Sandoz d.o.o.120,0024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Amyzol 10 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-353563534-01Sandoz d.o.o.32,3316. 8. 2019.31. 8. 2019.
Amyzol 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-482648654-01Sandoz d.o.o.14,4016. 8. 2019.31. 8. 2019.
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/022Sanofi Clir SNC59,3616. 8. 2019.31. 8. 2019.
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/035Sanofi Clir SNC63,6028. 11. 2019.13. 11. 2019.
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/027Sanofi Clir SNC84,9316. 8. 2019.31. 8. 2019.
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/036Sanofi Clir SNC91,0028. 11. 2019.13. 11. 2019.
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitiamazolH03BB02HR-H-038668682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.36,3013. 8. 2019.28. 8. 2019.
BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju, 1 bočica s praškom, 50 mL otapala u vrećici sa spojnikom, kateter i konični adapter za kateter, u kutijiBCG (Bacillus Calmette Guérin) bakterija, živa, atenuirana, soj RIVM (izveden iz soja 1173-P2)L03AX03HR-H-941213905-01Medis Adria d.o.o.868,3810. 9. 2019.25. 9. 2019.
Belogent 0,5 mg + 1 mg/g mast, 15 g masti u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutijibetametazon; gentamicinD07CC01UP/I-530-09/13-02/362Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,9919. 8. 2019.3. 9. 2019.
Bromergon 2,5 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijibromokriptinN04BC01HR-H-367651805-01Sandoz d.o.o.40,5023. 10. 2019.7. 11. 2019.
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijihioscinijev butilbromidA03BB01HR-H-761806946-01Medochemie Ltd.59,9024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Carnitene Sigma-Tau 1 g/10 ml oralna otopina, 10 staklenih bočica s 10 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01UP/I-530-09/07-01/134G-M Pharma Zagreb d.o.o.137,3010. 9. 2019.25. 9. 2019.
Carnitene Sigma-Tau 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 smeđih staklenih ampula s 5 ml otopine za injekciju, u kutijilevokarnitinA16AA01UP/I-530-09/07-01/133G-M Pharma Zagreb d.o.o.88,9010. 9. 2019.25. 9. 2019.
CoAprovel 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/012Sanofi Clir SNC45,6419. 8. 2019.3. 9. 2019.
CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/017Sanofi Clir SNC67,0119. 8. 2019.3. 9. 2019.
Combivir 150 mg/300 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulamivudin; zidovudinJ05AR01EU/1/98/058/001ViiV Healthcare BV1.227,0027. 8. 2019.11. 9. 2019.
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PP/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/12-02/474Mylan Hrvatska d.o.o.43,1619. 8. 2019.3. 9. 2019.
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/12-02/474Mylan Hrvatska d.o.o.43,1619. 8. 2019.3. 9. 2019.
Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-013277039-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.37,2514. 8. 2019.29. 8. 2019.
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijipinaverijbromidA03AX04HR-H-316973998-02Mylan Hrvatska d.o.o.50,8027. 8. 2019.11. 9. 2019.
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51HR-H-126128199-01Sanofi Pasteur56,1624. 9. 2019.9. 10. 2019.
Diprogenta mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijigentamicin; betametazonD07CC01HR-H-404715581-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.15,9914. 8. 2019.29. 8. 2019.
Dolokain 20 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-337711437-01Jadran Galenski laboratorij d.d.43,1313. 8. 2019.28. 8. 2019.
Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 10 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-155500712-01Medicuspharma d.o.o.290,0024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 5 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-225551740-01Medicuspharma d.o.o.87,6820. 8. 2019.4. 9. 2019.
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; inaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney), inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1)J07CA01HR-H-868511800-03Sanofi Pasteur104,5023. 10. 2019.7. 11. 2019.
Duosol bez kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-753731817-01B. Braun Adria d.o.o.230,0024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Duosol s 2 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-759324590-01B. Braun Adria d.o.o.230,0024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Duosol s 4 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-438351922-01B. Braun Adria d.o.o.230,0024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-04Sandoz d.o.o.111,3514. 8. 2019.29. 8. 2019.
Entresto 24 mg/26 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/001Novartis Europharm Limited511,0020. 8. 2019.4. 9. 2019.
Entresto 49 mg/51 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/003Novartis Europharm Limited1.024,0020. 8. 2019.4. 9. 2019.
Entresto 97 mg/103 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/006Novartis Europharm Limited1.024,0020. 8. 2019.4. 9. 2019.
Ferrum Sandoz 100 mg tablete za žvakanje, 30 tableta u blisteru, u kutijikompleks željezovog (III) hidroksida s polimaltozom (dekstriferon)B03AB05HR-H-351010964-01Sandoz d.o.o.40,5014. 8. 2019.29. 8. 2019.
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 15 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-01Mylan Hrvatska d.o.o.37,9519. 8. 2019.3. 9. 2019.
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-02Mylan Hrvatska d.o.o.75,8919. 8. 2019.3. 9. 2019.
Flukloksacilin Altamedics 500 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutijiflukloksacilinJ01CF05HR-H-115176766-03Altamedics d.o.o.115,5024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02UP/I-530-09/11-01/359Sandoz d.o.o.36,5214. 8. 2019.29. 8. 2019.
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02UP/I-530-09/11-01/359Sandoz d.o.o.149,1614. 8. 2019.29. 8. 2019.
Folacin 5 mg tablete, 30 (3x10) tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselinaB03BB01UP/I-530-09/13-02/168Jadran Galenski laboratorij d.d.34,9830.7.201914. 8. 2019.
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5,38 g praška, u kutijifosfomicinJ01XX01HR-H-658151977-02InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH3.500,0021. 10. 2019.5. 11. 2019.
Forvel 0,4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijinaloksonkloridV03AB15HR-H-408963010-02Medochemie Ltd.150,9024. 9. 2019.9. 10. 2019.
Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-251167379-02Jana Pharm d.o.o.664,8027. 8. 2019.11. 9. 2019.
Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 10 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-339478974-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,4027. 8. 2019.11. 9. 2019.
Isoprinosine Ewopharma 500 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiinozin acedoben dimepranolJ05AX05HR-H-152615722-02Ewopharma International s.r.o.106,988. 11. 2019.23. 11. 2019.
Isoptin RR 240 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-343032655-02Mylan Hrvatska d.o.o.52,6019. 8. 2019.3. 9. 2019.
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 35 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-798045388-09Sandoz d.o.o.311,0514. 8. 2019.29. 8. 2019.
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-02B. Braun Adria d.o.o.309,8014. 8. 2019.29. 8. 2019.
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-01B. Braun Adria d.o.o.172,2014. 8. 2019.29. 8. 2019.
Ketoconazole HRA 200 mg tablete, 60 tableta u blisteruketokonazolJ02AB02EU/1/14/965/001Laboratoire HRA Pharma4.555,6316. 9. 2019.1. 10. 2019.
Litijev karbonat JGL 300 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijilitijev karbonatN05AN01HR-H-469787555-01Jadran Galenski laboratorij d.d.75,3813. 8. 2019.28. 8. 2019.
Litijev klorid 0,15 mmol/ml otopina za injekcije, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijilitijev kloridV04CXHR-H-189508158-01Markomed d.o.o.1.780,0028. 11. 2019.13. 11. 2019.
MEDI-MIBI 500 mikrograma set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica i 6 dodatnih samoljepljivih naljepnica za indikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutijimetoksi-izobutil-izonitril bakrov(I) tetrafluoroboratV09GA01HR-H-769142649-01Radiopharmacy Laboratory Ltd.8.367,0622. 10. 2019.6. 11. 2019.
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 100 ml otopine, graduirana pipeta, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-936874875-01Alkaloid d.o.o.86,4113. 8. 2019.28. 8. 2019.
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-856192702-01Alkaloid d.o.o.19,4027. 8. 2019.11. 9. 2019.
Metopirone 250 mg meke kapsule, 50 kapsula u bočici, u kutijimetiraponV04CD01HR-H-943646664-01Laboratoire HRA Pharma2.335,6316. 9. 2019.1. 10. 2019.
Metrosa 7,5 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijimetronidazolD06BX01HR-H-345634275-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel29,6714. 8. 2019.29. 8. 2019.
Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijineostigminijev metilsulfatN07AA01HR-H-444435358-01Panpharma88,5022. 10. 2019.6. 11. 2019.
Nozinan 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinN05AA02HR-H-260996650-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.32,6019. 8. 2019.3. 9. 2019.
Nozinan 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinN05AA02HR-H-983495354-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.18,6019. 8. 2019.3. 9. 2019.
Olmesartan Genericon 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomilC09CA08HR-H-574893578-05Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.50,8016. 8. 2019.31. 8. 2019.
Olmesartan Genericon 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomilC09CA08HR-H-249076792-05Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.79,3516. 8. 2019.31. 8. 2019.
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 20 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomil; hidroklorotiazidC09DA08HR-H-637084788-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.52,0516. 8. 2019.31. 8. 2019.
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 20 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomil; hidroklorotiazidC09DA08HR-H-217402060-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.52,0516. 8. 2019.31. 8. 2019.
Pan Peni G 1 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijibenzilpenicilinnatrijJ01CE01HR-H-314045399-01Panpharma135,0010. 9. 2019.25. 9. 2019.
Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 polipropilenskih bočica sa po 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijicinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodidB05XA30UP/I-530-09/12-01/279Fresenius Kabi d.o.o.450,0025. 9. 2019.10. 10. 2019.
Phemiton 200 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blisteru, u kutijimetilfenobarbitalN03AA01UP/I-530-09/12-02/500Pliva Hrvatska d.o.o.143,8519. 8. 2019.3. 9. 2019.
Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipiperacilin; tazobaktamJ01CR05HR-H-771157107-01Fresenius Kabi d.o.o.433,6513. 8. 2019.28. 8. 2019.
Polygynax 35 000 IU + 35 000 IU + 100 000 IU kapsula za rodnicu, meka, 12 kapsula u blisteru, u kutijineomicinsulfat; polimiksin B sulfat; nistatinG01AA51UP/I-530-09/10-01/416Laboratoire Innotech International46,2813. 8. 2019.28. 8. 2019.
Portal 20 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifluoksetinN06AB03HR-H-581320968-02Sandoz d.o.o.35,8314. 8. 2019.29. 8. 2019.
Propranolol Sandoz 40 mg tablete, 50 tableta u bočici, u kutijipropranololkloridC07AA05HR-H-931416030-01Sandoz d.o.o.20,8914. 8. 2019.29. 8. 2019.
Renvela 2,4 g prašak za oralnu suspenziju, 60 vrećica s praškomsevelamerkarbonatV03AE02EU/1/09/521/006Genzyme Europe B.V.1.113,0016. 8. 2019.31. 8. 2019.
Rhesonativ 625 IU/ml otopina za injekciju, 1 ampula s 2 ml otopine, u kutijiimunoglobulin anti-D, ljudskiJ06BB01HR-H-584583753-02Jana Pharm d.o.o.338,5220. 8. 2019.4. 9. 2019.
SonoVue 8 mikrolitara/ml prašak i otapalo za disperziju za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalasumporov heksafluoridV08DA04EU/1/01/177/002Bracco International B.V.550,0022. 10. 2019.6. 11. 2019.
Stamaril, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv žute groznice, živo, 1 bočica s praškom i 1 štrcaljka s 0,5 ml otapala sa pričvršćenom iglom, u kutijiživi, atenuirani virus žute groznice, soj 17D/204J07BL01HR-H-497248499-01Sanofi Pasteur220,3624. 9. 2019.9. 10. 2019.
Strensiq 40 mg/ml otopina za injekciju, 12 bočica s 0,45 ml otopineasfotaza alfaA16AB13EU/1/15/1015/006Alexion Europe SAS94.574,2116. 9. 2019.1. 10. 2019.
Strensiq 40 mg/ml otopina za injekciju, 12 bočica s 0,7 ml otopineasfotaza alfaA16AB13EU/1/15/1015/008Alexion Europe SAS147.115,4316. 9. 2019.1. 10. 2019.
Syntocinon 5 IU/ml otopina za injekciju/koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijioksitocinH01BB02HR-H-207633940-01Mylan Hrvatska d.o.o.29,6614. 8. 2019.29. 8. 2019.
Telebrix 35 (350 mg l/ml) otopina za injekciju, 1 bočica s otopinom, u kutijijoksitalamatV08AA05HR-H-028958000-01Pharmacol d.o.o.64,8013. 8. 2019.28. 8. 2019.
Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml suspenzije, u kutijitoksoid tetanusa adsorbiran na hidratizirani aluminijev hidroksidJ07AM01HR-H-943015948-01Sanofi Pasteur53,5810. 12. 2019.25. 12. 2019.
Tizanidin Altamedics 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitizanidinM03BX02HR-H-100374610-01Altamedics d.o.o.48,8013. 8. 2019.28. 8. 2019.
Tizanidin Altamedics 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitizanidinM03BX02HR-H-180916776-01Altamedics d.o.o.61,5113. 8. 2019.28. 8. 2019.
Trenolk 100 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa 5 ml otopine u ulošku, u kutijitraneksamatna kiselinaB02AA02HR-H-586691249-01Makpharm d.o.o.88,6822. 10. 2019.6. 11. 2019.
Trileptal 60 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca sa 250 ml suspenzije, štrcaljka od 10 ml za usta i plastični nastavak za grlo boce, u kutijiokskarbazepinN03AF02HR-H-061545230-01Novartis Hrvatska d.o.o.118,3720. 8. 2019.4. 9. 2019.
Tritace 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-915616699-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.24,3614. 8. 2019.29. 8. 2019.
Typhim Vi, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tifusa, polisaharidno, 0,5 ml otopine u napunjenoj staklenoj štrcaljki s čepom klipa od klorbrombutila, klorbutila ili brombutila, s pričvršćenom iglom i zaštitom za iglu, u kutijicjepivo protiv tifusaJ07AP03UP/I-530-09/13-02/106Sanofi Pasteur179,4624. 9. 2019.9. 10. 2019.
Vistabel 4 Allergan jedinice/0,1 ml, prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibotulinski toksin tip AM03AX01HR-H-430530691-01Allergan Pharmaceuticals Ireland811,1323. 10. 2019.7. 11. 2019.
Voltaren 12,5 mg čepići, 10 (2x5) čepića u bijelom neprozirnom stripu, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05UP/I-530-09/12-02/490Novartis Hrvatska d.o.o.27,8920. 8. 2019.4. 9. 2019.
Zeffix 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulamivudinJ05AF05EU/1/99/114/001GlaxoSmithKline (Ireland) Limited405,3519. 8. 2019.3. 9. 2019.
Zyprexa Velotab 10 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteruolanzapinN05AH03EU/1/99/125/002Eli Lilly Nederland B.V.247,1819. 8. 2019.3. 9. 2019.
Zyprexa Velotab 5 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteruolanzapinN05AH03EU/1/99/125/001Eli Lilly Nederland B.V.123,5919. 8. 2019.3. 9. 2019.


Klasa: 530-02/19-05/211
Urbroj: 381-13-03/329-19-01
Zagreb, 10. prosinca 2019.

Ravnatelj
izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić, v. r.