Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

NN 125/2019 (20.12.2019.), Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2495

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2019. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. GORAN MARIĆ.

II.

Dana 1. prosinca 2019. dužnost predsjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora prestala je obnašati SUNČANA GLAVAK, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/53

Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.