Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)

NN 125/2019 (20.12.2019.), Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)

Državni zavod za statistiku

2507

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13), Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU

STATISTIČKIH REGIJA 2021. (HR_NUTS 2021.)

Članak 1.

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (u nastavku teksta: HR_NUTS 2021.) statistički je standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske.

Članak 2.

HR NUTS 2021. čini statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, za socioekonomske analize i za postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Članak 3.

HR NUTS 2021. je hijerarhijska klasifikacija kojom se uspostavljaju statističke regije 1., 2. i 3. razine prema kojima se dijeli prostor Republike Hrvatske za svrhe regionalne statistike.

Statistička regija 1. razine (u nastavku teksta HR NUTS 1) je Republika Hrvatska kao administrativna jedinica.

Statistička regija 2. razine (u nastavku teksta HR NUTS 2) sastoje se od 4 neadministrativne jedinice nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine.

Statističke regije 3. razine (u nastavku teksta HR NUTS 3) sastoje se od 21 administrativne jedinice (20 županija i Grad Zagreb).

STRUKTURA HR NUTS 2021.

OznakaHR NUTS 1HR NUTS 2HR NUTS 3
HR0Hrvatska
HR02Panonska Hrvatska
HR021Bjelovarsko-bilogorska županija
HR022Virovitičko-podravska županija
HR023Požeško-slavonska županija
HR024Brodsko-posavska županija
HR025Osječko-baranjska županija
HR026Vukovarsko-srijemska županija
HR027Karlovačka županija
HR028Sisačko-moslavačka županija
HR03Jadranska Hrvatska
HR031Primorsko-goranska županija
HR032Ličko-senjska županija
HR033Zadarska županija
HR034Šibensko-kninska županija
HR035Splitsko-dalmatinska županija
HR036Istarska županija
HR037Dubrovačko-neretvanska županija
HR05Grad Zagreb
HR050Grad Zagreb
HR06Sjeverna Hrvatska
HR061Međimurska županija
HR062Varaždinska županija
HR063Koprivničko-križevačka županija
HR064Krapinsko-zagorska županija
HR065Zagrebačka županija


Članak 4.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) – (»Narodne novine«, br. 96/12 i 102/12) prestaje važiti danom primjene HR NUTS 2021., odnosno 1. siječnja 2020.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2020. istodobno će se koristiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) – (»Narodne novine«, br. 96/12 i 102/12).

Članak 5.

HR NUTS 2021. stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-01/19-01/16
Urbroj: 555-12-02-19-1
Zagreb, 9. prosinca 2019.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.