Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

NN 125/2019 (20.12.2019.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

HRVATSKA NARODNA BANKA

2511

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 16. prosinca 2019. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA U POVODU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.

1. Hrvatska narodna banka izdaje u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 30.000 komada i u ukupnom iznosu od 750.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna unutar jezgre kovanog novca nalazi se prikaz službenog logotipa »Tipografska šahovnica« u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., koji se, kao tipografsko rješenje, sastoji od slova i brojki čiji međusobni položaj asocira na polja grba Republike Hrvatske. Kompozicijski, kraticama »HR« i »EU« te godinom predsjedanja »2020.«, prenosi poruku povezanosti Hrvatske i Europske unije. Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst »HRVATSKO PREDSJEDANJE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE«. Ispod jezgre, na površini prstena kovanog novca nalazi se ispis godine izdanja »2020.«.

6. Na naličju prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana stilizirana brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, kroz konture brojčane oznake vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku. Iznad brojčane oznake i prikaza kune zlatice, na površini jezgre kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod brojčane oznake, unutar jezgre kovanog novca, ispisan je naziv novčane jedinice »KUNA«. Lijevo od brojčane oznake, na površini prstena kovanog novca, prikazana je položena grančica hrasta lužnjaka s plodovima, a desno od oznake, na prstenu, prikazana je položena grančica lovora u cvatu. Iznad prikaza jezgre kovanog novca na površini prstena kovanog novca ispisan je polukružno tekst »REPUBLIKA«, a ispod jezgre na površini prstena ispisan je polukružno tekst »HRVATSKA«.

7. Obod je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnoga i likovnog rješenja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Autori su idejnoga i likovnog rješenja službenog logotipa »Tipografska šahovnica« u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., korištenog u idejnom i likovnom rješenju na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna iz točke 1. ove Odluke, Iva Primorac, Stipe Brčić i Marija Juza.

10. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 2389/2019.

Zagreb, 16. prosinca 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.