Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

NN 127/2019 (27.12.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

Ministarstvo pravosuđa

2568

Na temelju članka 135. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA OBAVLJANJE SLUŽBENIH RADNJI IZVAN ZGRADE SUDA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda (»Narodne novine«, broj 38/14) u članku 4. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – sudskom savjetniku, zemljišnoknjižnom referentu i stručnom suradniku 160,00 kuna,«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/27

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-19-03

Zagreb, 9. prosinca 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.