Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu

NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2616

Na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine« broj 118/18), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra financija, donosi

ODLUKU

O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2020. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 93,25 kuna.

Članak 2.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 011-02/19-01/22

Urbroj: 524-04-02/1-19-3

Zagreb, 30. prosinca 2019.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.