Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Hrvatska narodna banka

2620

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 16. prosinca 2019. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA U POVODU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. (»Narodne novine«, br. 125 od 20. prosinca 2019.), pušta se u optjecaj 15. siječnja 2020.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 2390/2019.

Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.