Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

Grad Gospić

2624

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17), te članka 33. Statuta Grada Gospića (»Službeni vjesnik Grada Gospića« br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Gospića, na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA GOSPIĆA

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića objavljena u »Narodnim novinama« br. 124/19 i u »Službenom vjesniku Grada Gospića« broj 10/19.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Gospića«.

Klasa: 410-03/12-01/21

Urbroj 2125/01-01-19-08

Gospić, 23. prosinca 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića
Petar Radošević, v. r.