Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći«

NN 10/2020 (24.1.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći«

Ministarstvo zdravstva

188

Na temelju članka 235. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19), uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORU, NASTAVNIM SREDSTVIMA, OPREMI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU OSIGURATI HRVATSKI CRVENI KRIŽ I OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA PROVOĐENJE NASTAVE IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI«

Članak 1.

U Pravilniku o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osiguravati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz premeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći« (»Narodne novine«, br. 78/09 i 82/14) članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći može provoditi Hrvatski Crveni križ u svojim ustrojstvenim oblicima (općinska, gradska i županijska društva Crvenog križa) sukladno djelokrugu i načinu rada propisanog Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10) i Statutom Hrvatskog Crvenog križa i zdravstvene ustanove na području grada/općine u kojem se nalazi sjedište zdravstvene ustanove, odnosno sjedište podružnice, odnosno sjedište poslovne jedinice koje imaju rješenje ministra nadležnog za zdravstvo kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti s obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremu za obavljanje zdravstvene djelatnosti.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/60

Urbroj: 534-02-1-1/4-20-14

Zagreb, 3. siječnja 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.