Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 11/2020 (29.1.2020.), Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

202

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 78. stavaka 4. i 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE O ŽALBAMA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

1. Za članove Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s danom 5. veljače 2020. godine, imenuju se:

– dr. sc. MARKO SINOBAD

– KRISTINA ZLOUŠIĆ-IDJAKOVIĆ

– TAMARA GANOCI FRISCH

– doc. dr. sc. MIRELA HROVATIN

– HRVOJE PAVIČIĆ.

2. Za zamjenike članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s danom 5. veljače 2020. godine, imenuju se:

– AMELIO VEKIĆ

– MARIJA TUSUN

– TATJANA HORVATIĆ

– mr. sc. ZORAN ČIČA

– VESNA SOLDO.

Klasa: 080-02/20-01/06
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 23. siječnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.