Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 13/2020 (31.1.2020.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

216

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 29/18, 35/19, 78/19 i 92/19).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– ministar zdravstva

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija

– Lucian Vukelić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Dražen Opalić, predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– Danica Kramarić, predstavnica Ministarstva zdravstva

– Marija Pećanac, predstavnica Ministarstva zdravstva

– Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– Željko Plazonić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Hrvoje Tomljenović, predstavnik Ministarstva zdravstva

– mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, glavna državna rizničarka, predstavnica Ministarstva financija

– Veronika Laušin, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Kristina Balenović, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– Zdravko Batarilo, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Martina Furlan, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Tanja Paun, predstavnica Udruge poslodavaca u zdravstvu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/12

Urbroj: 50301-27/12-20-2

Zagreb, 30. siječnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.