Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

NN 13/2020 (31.1.2020.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

222

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/09) i članka 6. stavka 1. Provedbene odluke Komisije u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora chinensis (Forster) i njegovog širenja unutar Unije 2012/138/EU, ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I SUZBIJANJA AZIJSKE STRIZIBUBE Anoplophora chinensis (Forster)

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u točki 3. Priloga II. Provedbene odluke Komisije u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora chinensis (Forster) i njegovog širenja unutar Unije 2012/138/EU.

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju zaraženo područje u polumjeru od 100 m oko mjesta na kojem je utvrđena prisutnost azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) i sigurnosno područje koje se nalazi oko zaraženog područja u polumjeru od 2 km.

III.

Popis naselja koja čine zaraženo područje te popis naselja koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke nalazi se u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) (»Narodne novine«, broj 31/16).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/19-01/45

Urbroj: 525-7/1252-19-1

Zagreb, 14. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

POPIS NASELJA KOJA ČINE DEMARKIRANA PODRUČJA ZA ŠTETNI ORGANIZAM AZIJSKA STRIZIBUBA Anoplophora chinensis (forster)

Tablica 1:     Popis naselja koja čine zaraženo područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja demarkiranog područjaŽupanijaOpćina/GradNaselje
2014.ZadarskaSveti Filip i JakovTuranj (dio)
Sveti Filip i Jakov (dio)
2015.Biograd na MoruBiograd na Moru (dio)
2019.Biograd na MoruJankolovica


Tablica 2:     Popis naselja koja čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja demarkiranog područjaŽupanijaOpćina/GradNaselje
2014.ZadarskaSveti Filip i JakovSikovo (dio)
Turanj (dio, uključujući otok Babac)
Sveti Filip i Jakov (dio)
Biograd na MoruBiograd na Moru (dio)
PašmanOtok Komornik
2015.PašmanOtok Ričul
Otok Galešnjak (dio)
2019.Biograd na MoruJankolovica


Tablica 3:     Popis naselja koja čine zaraženo područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja demarkiranog područjaŽupanijaOpćina/GradNaselje
2014.ZagrebačkaRugvicaRugvica (dio)


Tablica 4:     Popis naselja koja čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja demarkiranog područjaŽupanijaOpćina/GradNaselje
2014.ZagrebačkaDugo SeloDugo Selo (dio)
Kopčevec (dio)
Puhovo (dio)
RugvicaDragošička (dio)
Jalševec Nartski (dio)
Okunšćak (dio)
Rugvica (dio)


PRILOG 2.

KARTE DEMARKIRANIH PODRUČJA ZA ŠTETNI ORGANIZAM AZIJSKA STRIZIBUBA

Karta 1: Demarkirana područja u Republici Hrvatskoj

Karta 2: Demarkirana područja u Zadarskoj županiji

Karta 3: Demarkirana područja u Zagrebačkoj županiji