Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica

NN 13/2020 (31.1.2020.), Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

225

Na temelju članka 93.a stavka 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG NADZORA I BAŽDARENJA BRODICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se naknada za troškove obavljenog tehničkog nadzora odnosno troškove obavljenog baždarenja brodice koja obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije.

Članak 2.

Naknada za obavljeni osnovni i redovni pregled brodice radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja te opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi:

1. Za brodice s porivnim uređajem snage do 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 100 kuna

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 200 kuna

c) duljine veće od 12 metara do 15 metara: 1.000 kuna.

2. Za brodice s porivnim uređajem snage preko 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 300 kuna

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 400 kuna

c) duljine veće od 12 metara do 15 metara: 1.500 kuna.

Članak 3.

Naknada za obavljeni izvanredni pregled brodica radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi:

1. Za brodice s porivnim uređajem snage do 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 200 kuna

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 400 kuna

c) duljine veće od 12 metara do 15 metara: 1.500 kuna.

2. Za brodice s porivnim uređajem snage preko 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 600 kuna

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 800 kuna

c) duljine veće od 12 metara do 15 metara: 2.000 kuna.

Članak 4.

Naknada za obavljeni pregled opreme brodica kod zahtjeva za promjenu područja plovidbe nakon obavljenog osnovnog ili redovnog pregleda, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi 200 kuna.

Članak 5.

(1) Naknada po svakom obavljenom pregledu gradnje brodice za osobne potrebe (samogradnja brodice), čiju gradnju nadzire lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi 250 kuna.

(2) Za brodice za osobne potrebe čiju je gradnju nadzirala lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije ne naplaćuje se osnovni pregled kod prvog upisa brodice u upisnik brodova.

Članak 6.

Za baždarenje brodica radi utvrđivanja njihove bruto tonaže, plaća se naknada koja iznosi:

1. brodica bez kućica, odnosno izdanaka iznad palube: 200 kuna

2. brodica s kućicom, odnosno izdancima iznad palube: 400 kuna.

Članak 7.

Naknade iz ovog Pravilnika prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (»Narodne novine«, br. 159/2013).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 2. i članka 3. ovog Pravilnika koje se odnose na brodice duljine veće od 12 metara do 15 metara, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/19-03/136

Urbroj: 530-03-1-1-1-20-2

Zagreb, 23. siječnja 2020.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.