Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

66

Na temelju članka 149. stavka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O ZAHTJEVIMA ZAJEDNIČKIH ZRAKOPLOVNIH VLASTI I UPRAVNIM POSTUPCIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA KOMERCIJALNI ZRAČNI PRIJEVOZ HELIKOPTEROM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom (»Narodne novine«, broj 103/09 i 42/14).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/179

Urbroj: 530-07-1-1-19-2

Zagreb, 23. prosinca 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.