Odluka o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 9/2020 (22.1.2020.), Odluka o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

178

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), a u svezi s člankom 19. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O OTVARANJU NOVOSAGRAĐENIH STALNIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Otvaraju se novosagrađeni stalni željezničko-cestovni prijelazi:

– na križanju željezničke pruge L214 Gradec – Sveti Ivan Žabno u km 1+591 i nerazvrstane ceste u naselju Gradec, općina Gradec i

– na križanju željezničke pruge L214 Gradec – Sveti Ivan Žabno u km 7+739 i nerazvrstane ceste u naselju Haganj, općina Gradec.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

U postupku izdavanja odobrenja otvaranja novosagrađenih željezničko-cestovnih prijelaza utvrđeno je:

– razmak željezničko-cestovnih prijelaza u odnosu na susjedne željezničko-cestovne prijelaze iznosi više od 700 m te zadovoljava odredbe članka 9. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15),

– sva geometrijska i tehnička svojstva željezničko-cestovnih prijelaza u skladu su s člankom 8. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica,

– oba željezničko-cestovna prijelaza osigurana su uređajima za zatvaranje prijelaza te je način osiguravanja prometa u skladu s člankom 5. Pravilnika o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (»Narodne novine«, broj 111/15),

– najveća dopuštena brzina na željezničko-cestovnim prijelazima nije veća od 160 km/h te zadovoljava odredbe članka 10. Pravilnika o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge,

– od pravne osobe koja gospodari cestom, lokalne samouprave i policije dana je suglasnost te su zadovoljene odredbe članka 19., stavka 5. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica.

Klasa: 341-04/19-01/15
Urbroj: 387-03-01-20-02
Zagreb, 8. siječnja 2020.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.