Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski med«/»Istrski med« zaštićena oznaka izvornosti

NN 14/2020 (5.2.2020.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski med«/»Istrski med« zaštićena oznaka izvornosti

Ministarstvo poljoprivrede

252

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »ISTARSKI MED«/»ISTRSKI MED« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 25. kolovoza 2017. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Istarski med« / »Istrski med« zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Udruge pčelara »LIPA«, Zagrebačka 6, 52000 Pazin.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Istarski med«/ »Istrski med«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa. UP/I-310-26/17-01/21

Urbroj: 525-14/0879-20-20

Zagreb, 21. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.