Odluka o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 14/2020 (5.2.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

255

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018. i 70/2019.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017., 120/2017., 85/2018. i 47/2019.), u Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, u prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja«. Tablica 7. mijenja se i glasi:

U Tablici 13. redak 4070 na stranici B mijenja se i glasi:

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. ožujka 2020.

O. br. 12-020/01-20/BV

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.