Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Stjepana Radića Ivanu (Mirko) Grbešiću

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Stjepana Radića Ivanu (Mirko) Grbešiću

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

340

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 17. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Stjepana Radića, za osobito zalaganje u borbi za nacionalna i socijalna prava i razvitak hrvatskog naroda, zbog iznimnog doprinosa jačanju veza između iseljene i domovinske Hrvatske te za kulturnu i gospodarsku promidžbu Republike Hrvatske u svijetu, odlikuje se

IVAN (Mirko) GRBEŠIĆ.

Klasa: 060-03/20-13/01
Urbroj: 71-06-04/4-20-01
Zagreb, 30. siječnja 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.