Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske dr. sc. Tomislavu (Horvatin) Mihaljeviću

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske dr. sc. Tomislavu (Horvatin) Mihaljeviću

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

346

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za izniman doprinos razvoju medicinske znanosti, humanitarnom djelovanju te promociji ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikuje se

dr. sc. TOMISLAV (Horvatin) MIHALJEVIĆ.

Klasa: 060-03/20-14/04
Urbroj: 71-06-04/4-20-01
Zagreb, 30. siječnja 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.