Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista Miroslavu (Ivan) Šurbeku

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista Miroslavu (Ivan) Šurbeku

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

354

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 20. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, odlikuje se

MIROSLAV (Ivan) ŠURBEK.

Klasa: 060-03/19-15/23
Urbroj: 71-03-01-01/3-19-01
Zagreb, 21. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.