Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera Ivanu (Franjo) Friščiću

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera Ivanu (Franjo) Friščiću

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

356

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 21. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikuje se

IVAN (Franjo) FRIŠČIĆ.

Klasa: 060-03/19-16/15
Urbroj: 71-03-01-01/3-19-01
Zagreb, 13. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.