Odluka o dodjeli odlikovanja Spomenica domovinskog rata za sudjelovanje u Domovinskom ratu

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o dodjeli odlikovanja Spomenica domovinskog rata za sudjelovanje u Domovinskom ratu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

366

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 22. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Spomenicom domovinskog rata, za sudjelovanje u Domovinskom ratu, odlikuju se

1. CHRISTOPHER ALLEN

2. LARS FRANCIS NEWBOULD

3. DAVID DUXBURY

4. RICHARD EDWARD HANTON

5. HARRI KALEVI LAAKONEN

6. MARTIN GRATTON PAARRY

7. GLENN STEWART HARRIS.

Klasa: 060-04/19-17/01
Urbroj: 71-03-01-01/3-19-01
Zagreb, 13. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.