Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Domu hrvatskih hodočasnika »Bl. Ivan Merz« Rim

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Domu hrvatskih hodočasnika »Bl. Ivan Merz« Rim

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

372

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 24. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za izniman doprinos i zasluge u karitativno-humanitarnom radu i razvoju nacionalne kulturno-vjerske djelatnosti, dodjeljuje se

DOMU HRVATSKIH HODOČASNIKA »BL. IVAN MERZ« RIM.

Klasa: 061-01/20-01/05
Urbroj: 71-06-04/4-20-01
Zagreb, 30. siječnja 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.