Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom građanskom društvu Crne Gore – Kotor

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom građanskom društvu Crne Gore – Kotor

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

373

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 24. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za izniman doprinos i zasluge u očuvanju i promoviranju kulturne baštine Hrvata, promociji interesa hrvatske manjine te izgradnji i jačanju prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Crne Gore, dodjeljuje se

HRVATSKOM GRAĐANSKOM DRUŠTVU CRNE GORE – KOTOR.

Klasa: 061-01/20-01/06
Urbroj: 71-06-04/4-20-01
Zagreb, 30. siječnja 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.