Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića klasa: 060-03/19-09/05, urbroj: 71-02-01-01/3-19-01 od 19. lipnja 2019.

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića klasa: 060-03/19-09/05, urbroj: 71-02-01-01/3-19-01 od 19. lipnja 2019.

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

376

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 14. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19), donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O DODJELI ODLIKOVANJA

I.

Ispravlja se Odluka o dodjeli odlikovanja Red bana Jelačića (klasa: 060-03/19-09/05, urbroj: 71-02-01-01/3-19-01 od 19. lipnja 2019.) na sljedeći način da

umjesto:

»1. MILE (Ivan) DEDAKOVIĆ«

piše:

»1. MILE (Deno) DEDAKOVIĆ«.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 060-03/19-09/05
Urbroj: 71-03-01-01/3-20-02
Zagreb, 4. veljače 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.