Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje »Oluja«, urbroj: 41-95-909/1 od 28. rujna 1995.

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje »Oluja«, urbroj: 41-95-909/1 od 28. rujna 1995.

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

377

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 2. stavka 1. točke 3. Odluke o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (»Narodne novine« broj 60/95. i 14/96.), donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O DODJELI
MEDALJE »OLUJA«

I.

Ispravlja se Odluka o dodjeli medalje »Oluja« (urbroj: 41-95-909/1 od 28. rujna 1995.) na sljedeći način da

umjesto:

»TOMO (Martinin) VIDAČIĆ

piše:

»TOMO (Martinov) VIDAČIĆ.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 060-08/19-01/25
Urbroj: 71-03-01-01/3-19-02
Zagreb, 20. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.