Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

NN 16/2020 (12.2.2020.), Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

379

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE TAJNICE U MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Razrješuje se SANJA PUTICA dužnosti državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/19-02/04
Urbroj: 50301-15/07-20-03
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.