Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra zdravstva

NN 16/2020 (12.2.2020.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra zdravstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

382

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 46. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVSTVA

Razrješuje se izv. prof. dr. sc. VILI BEROŠ dužnosti pomoćnika ministra zdravstva, s danom 31. siječnja 2020. godine, radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: UP/I 080-02/20-02/11
Urbroj: 50301-15/07-20-01
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.