Rješenje o imenovanju predsjednika Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a

NN 16/2020 (12.2.2020.), Rješenje o imenovanju predsjednika Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

384

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke IV. stavka 1. Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a (»Narodne novine«, broj 60/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE HIV/AIDS-a

Imenuje se izv. prof. dr. sc. VILI BEROŠ, ministar zdravstva, predsjednikom Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a, po položaju.

Klasa: 080-02/20-01/13
Urbroj: 50301-15/07-20-01
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.