Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece

NN 16/2020 (12.2.2020.), Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

386

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke III. stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece, klase: 022-03/18-04/19, urbroja: 50301-27/12-18-3, od 30. svibnja 2018. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE SVEOBUHVATNE ZAŠTITE ZDRAVLJA DJECE

Imenuje se izv. prof. dr. sc. VILI BEROŠ, ministar zdravstva, predsjednikom Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece, po položaju.

Klasa: 080-02/20-01/15
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.