Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

NN 16/2020 (12.2.2020.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

387

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 6. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (»Narodne novine«, broj 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Imenuje se RUŽICA NJAVRO članicom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Klasa: 080-02/20-01/12
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.