Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

NN 16/2020 (12.2.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

399

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2020. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Referentna cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine iznosi 0,1924 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1510 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0414 kn/kWh.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Klasa: 310-35/20-01/2

Urbroj: 371-04-20-4

Zagreb, 10. veljače 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

Energetski subjekt:BROD PLIN d.o.o.
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,02410,01300,2295kn/kWh
TM20,02410,2295kn/kWh
TM30,02170,2271kn/kWh
TM40,01930,2247kn/kWh
TM50,01810,2235kn/kWh
TM60,01690,2223kn/kWh
TM70,01570,2211kn/kWh
TM80,01450,2199kn/kWh
TM90,01330,2187kn/kWh
TM100,01330,2187kn/kWh
TM110,01210,2175kn/kWh
TM120,00960,2150kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,02360,01300,2290kn/kWh
TM20,02360,2290kn/kWh
TM30,02120,2266kn/kWh
TM40,01890,2243kn/kWh
TM50,01770,2231kn/kWh
TM60,01650,2219kn/kWh
TM70,01530,2207kn/kWh
TM80,01420,2196kn/kWh
TM90,01300,2184kn/kWh
TM100,01300,2184kn/kWh
TM110,01180,2172kn/kWh
TM120,00940,2148kn/kWh


Energetski subjekt:DARKOM d.o.o.
Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,02680,01300,2322kn/kWh
TM20,02330,2287kn/kWh
TM30,02100,2264kn/kWh
TM40,01980,2252kn/kWh
TM50,01860,2240kn/kWh
TM60,01750,2229kn/kWh
TM70,01630,2217kn/kWh
TM80,01510,2205kn/kWh
TM90,01280,2182kn/kWh
TM100,01050,2159kn/kWh
TM110,00820,2136kn/kWh
TM120,00580,2112kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,02470,01300,2301kn/kWh
TM20,02150,2269kn/kWh
TM30,01940,2248kn/kWh
TM40,01830,2237kn/kWh
TM50,01720,2226kn/kWh
TM60,01610,2215kn/kWh
TM70,01510,2205kn/kWh
TM80,01400,2194kn/kWh
TM90,01180,2172kn/kWh
TM100,00970,2151kn/kWh
TM110,00750,2129kn/kWh
TM120,00540,2108kn/kWhEnergetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03550,01300,2409kn/kWh
TM20,03550,2409kn/kWh
TM30,02840,2338kn/kWh
TM40,02660,2320kn/kWh
TM50,02490,2303kn/kWh
TM60,02310,2285kn/kWh
TM70,02130,2267kn/kWh
TM80,01950,2249kn/kWh
TM90,01420,2196kn/kWh
TM100,01070,2161kn/kWh
TM110,00710,2125kn/kWh
TM120,00360,2090kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,03570,01300,2411kn/kWh
TM20,03570,2411kn/kWh
TM30,02860,2340kn/kWh
TM40,02680,2322kn/kWh
TM50,02500,2304kn/kWh
TM60,02320,2286kn/kWh
TM70,02140,2268kn/kWh
TM80,01960,2250kn/kWh
TM90,01430,2197kn/kWh
TM100,01070,2161kn/kWh
TM110,00710,2125kn/kWh
TM120,00360,2090kn/kWh


Energetski subjekt:ENERGO d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,10360,01300,3090kn/kWh
TM20,09420,2996kn/kWh
TM30,09420,2996kn/kWh
TM40,08950,2949kn/kWh
TM50,08480,2902kn/kWh
TM60,08010,2855kn/kWh
TM70,07540,2808kn/kWh
TM80,07070,2761kn/kWh
TM90,06590,2713kn/kWh
TM100,05650,2619kn/kWh
TM110,04710,2525kn/kWh
TM120,03770,2431kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,10590,01300,3113kn/kWh
TM20,09630,3017kn/kWh
TM30,09630,3017kn/kWh
TM40,09150,2969kn/kWh
TM50,08670,2921kn/kWh
TM60,08190,2873kn/kWh
TM70,07700,2824kn/kWh
TM80,07220,2776kn/kWh
TM90,06740,2728kn/kWh
TM100,05780,2632kn/kWh
TM110,04820,2536kn/kWh
TM120,03850,2439kn/kWh


Energetski subjekt:ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,06540,01300,2708kn/kWh
TM20,05030,2557kn/kWh
TM30,05030,2557kn/kWh
TM40,04780,2532kn/kWh
TM50,04530,2507kn/kWh
TM60,04280,2482kn/kWh
TM70,04020,2456kn/kWh
TM80,03770,2431kn/kWh
TM90,03520,2406kn/kWh
TM100,03020,2356kn/kWh
TM110,02520,2306kn/kWh
TM120,02010,2255kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,06790,01300,2733kn/kWh
TM20,05220,2576kn/kWh
TM30,05220,2576kn/kWh
TM40,04960,2550kn/kWh
TM50,04700,2524kn/kWh
TM60,04440,2498kn/kWh
TM70,04180,2472kn/kWh
TM80,03920,2446kn/kWh
TM90,03650,2419kn/kWh
TM100,03130,2367kn/kWh
TM110,02610,2315kn/kWh
TM120,02090,2263kn/kWh


Energetski subjekt:EVN Croatia Plin d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,09980,01300,3052kn/kWh
TM20,09980,3052kn/kWh
TM30,09980,3052kn/kWh
TM40,09480,3002kn/kWh
TM50,08980,2952kn/kWh
TM60,08480,2902kn/kWh
TM70,07980,2852kn/kWh
TM80,07490,2803kn/kWh
TM90,06990,2753kn/kWh
TM100,05990,2653kn/kWh
TM110,04990,2553kn/kWh
TM120,03990,2453kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,10030,01300,3057kn/kWh
TM20,10030,3057kn/kWh
TM30,10030,3057kn/kWh
TM40,09530,3007kn/kWh
TM50,09030,2957kn/kWh
TM60,08530,2907kn/kWh
TM70,08020,2856kn/kWh
TM80,07520,2806kn/kWh
TM90,07020,2756kn/kWh
TM100,06020,2656kn/kWh
TM110,05020,2556kn/kWh
TM120,04010,2455kn/kWh


Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,05770,01300,2631kn/kWh
TM20,05770,2631kn/kWh
TM30,05770,2631kn/kWh
TM40,05480,2602kn/kWh
TM50,05190,2573kn/kWh
TM60,04900,2544kn/kWh
TM70,04620,2516kn/kWh
TM80,04330,2487kn/kWh
TM90,04040,2458kn/kWh
TM100,03460,2400kn/kWh
TM110,02890,2343kn/kWh
TM120,02310,2285kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05860,01300,2640kn/kWh
TM20,05860,2640kn/kWh
TM30,05860,2640kn/kWh
TM40,05570,2611kn/kWh
TM50,05270,2581kn/kWh
TM60,04980,2552kn/kWh
TM70,04690,2523kn/kWh
TM80,04400,2494kn/kWh
TM90,04100,2464kn/kWh
TM100,03520,2406kn/kWh
TM110,02930,2347kn/kWh
TM120,02340,2288kn/kWh


Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,05420,01300,2596kn/kWh
TM20,04170,2471kn/kWh
TM30,03540,2408kn/kWh
TM40,03340,2388kn/kWh
TM50,03130,2367kn/kWh
TM60,02920,2346kn/kWh
TM70,02710,2325kn/kWh
TM80,02500,2304kn/kWh
TM90,01880,2242kn/kWh
TM100,01460,2200kn/kWh
TM110,01040,2158kn/kWh
TM120,00630,2117kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05710,01300,2625kn/kWh
TM20,04390,2493kn/kWh
TM30,03730,2427kn/kWh
TM40,03510,2405kn/kWh
TM50,03290,2383kn/kWh
TM60,03070,2361kn/kWh
TM70,02850,2339kn/kWh
TM80,02630,2317kn/kWh
TM90,01980,2252kn/kWh
TM100,01540,2208kn/kWh
TM110,01100,2164kn/kWh
TM120,00660,2120kn/kWh


Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,05280,01300,2582kn/kWh
TM20,04400,2494kn/kWh
TM30,04180,2472kn/kWh
TM40,03960,2450kn/kWh
TM50,03740,2428kn/kWh
TM60,03520,2406kn/kWh
TM70,03520,2406kn/kWh
TM80,03300,2384kn/kWh
TM90,03080,2362kn/kWh
TM100,02640,2318kn/kWh
TM110,02200,2274kn/kWh
TM120,01760,2230kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05300,01300,2584kn/kWh
TM20,04420,2496kn/kWh
TM30,04200,2474kn/kWh
TM40,03980,2452kn/kWh
TM50,03760,2430kn/kWh
TM60,03540,2408kn/kWh
TM70,03540,2408kn/kWh
TM80,03320,2386kn/kWh
TM90,03090,2363kn/kWh
TM100,02650,2319kn/kWh
TM110,02210,2275kn/kWh
TM120,01770,2231kn/kWh


Energetski subjekt:HEP PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03610,01300,2415kn/kWh
TM20,03610,2415kn/kWh
TM30,03610,2415kn/kWh
TM40,03250,2379kn/kWh
TM50,03250,2379kn/kWh
TM60,03070,2361kn/kWh
TM70,02890,2343kn/kWh
TM80,02710,2325kn/kWh
TM90,02530,2307kn/kWh
TM100,02170,2271kn/kWh
TM110,01810,2235kn/kWh
TM120,01440,2198kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,03650,01300,2419kn/kWh
TM20,03650,2419kn/kWh
TM30,03650,2419kn/kWh
TM40,03290,2383kn/kWh
TM50,03290,2383kn/kWh
TM60,03100,2364kn/kWh
TM70,02920,2346kn/kWh
TM80,02740,2328kn/kWh
TM90,02560,2310kn/kWh
TM100,02190,2273kn/kWh
TM110,01830,2237kn/kWh
TM120,01460,2200kn/kWh


Energetski subjekt:HUMPLIN d.o.o.
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,05980,01300,2652kn/kWh
TM20,04600,2514kn/kWh
TM30,04600,2514kn/kWh
TM40,04370,2491kn/kWh
TM50,04140,2468kn/kWh
TM60,03910,2445kn/kWh
TM70,03680,2422kn/kWh
TM80,03450,2399kn/kWh
TM90,03220,2376kn/kWh
TM100,02760,2330kn/kWh
TM110,02300,2284kn/kWh
TM120,01840,2238kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05590,01300,2613kn/kWh
TM20,04300,2484kn/kWh
TM30,04300,2484kn/kWh
TM40,04090,2463kn/kWh
TM50,03870,2441kn/kWh
TM60,03660,2420kn/kWh
TM70,03440,2398kn/kWh
TM80,03230,2377kn/kWh
TM90,03010,2355kn/kWh
TM100,02580,2312kn/kWh
TM110,02150,2269kn/kWh
TM120,01720,2226kn/kWh


Energetski subjekt:IVAPLIN d.o.o.
Ulica Krešimira IV. 10, 10310 Ivanić-Grad


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,04250,01300,2479kn/kWh
TM20,04250,2479kn/kWh
TM30,03400,2394kn/kWh
TM40,03190,2373kn/kWh
TM50,02980,2352kn/kWh
TM60,02760,2330kn/kWh
TM70,02640,2318kn/kWh
TM80,02510,2305kn/kWh
TM90,02380,2292kn/kWh
TM100,02250,2279kn/kWh
TM110,02130,2267kn/kWh
TM120,01700,2224kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,04310,01300,2485kn/kWh
TM20,04310,2485kn/kWh
TM30,03450,2399kn/kWh
TM40,03230,2377kn/kWh
TM50,03020,2356kn/kWh
TM60,02800,2334kn/kWh
TM70,02670,2321kn/kWh
TM80,02540,2308kn/kWh
TM90,02410,2295kn/kWh
TM100,02280,2282kn/kWh
TM110,02160,2270kn/kWh
TM120,01720,2226kn/kWh


Energetski subjekt:IVKOM PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03690,01300,2423kn/kWh
TM20,03350,2389kn/kWh
TM30,03280,2382kn/kWh
TM40,03180,2372kn/kWh
TM50,03020,2356kn/kWh
TM60,02850,2339kn/kWh
TM70,02680,2322kn/kWh
TM80,02510,2305kn/kWh
TM90,02350,2289kn/kWh
TM100,02010,2255kn/kWh
TM110,01680,2222kn/kWh
TM120,01340,2188kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,03600,01300,2414kn/kWh
TM20,03270,2381kn/kWh
TM30,03200,2374kn/kWh
TM40,03110,2365kn/kWh
TM50,02940,2348kn/kWh
TM60,02780,2332kn/kWh
TM70,02620,2316kn/kWh
TM80,02450,2299kn/kWh
TM90,02290,2283kn/kWh
TM100,01960,2250kn/kWh
TM110,01640,2218kn/kWh
TM120,01310,2185kn/kWh


Energetski subjekt:KOMUNALAC d.o.o.
Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03060,01300,2360kn/kWh
TM20,02660,2320kn/kWh
TM30,02390,2293kn/kWh
TM40,02260,2280kn/kWh
TM50,02130,2267kn/kWh
TM60,02000,2254kn/kWh
TM70,01860,2240kn/kWh
TM80,01860,2240kn/kWh
TM90,01730,2227kn/kWh
TM100,01460,2200kn/kWh
TM110,01200,2174kn/kWh
TM120,00670,2121kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,02850,01300,2339kn/kWh
TM20,02480,2302kn/kWh
TM30,02230,2277kn/kWh
TM40,02110,2265kn/kWh
TM50,01980,2252kn/kWh
TM60,01860,2240kn/kWh
TM70,01740,2228kn/kWh
TM80,01740,2228kn/kWh
TM90,01610,2215kn/kWh
TM100,01360,2190kn/kWh
TM110,01120,2166kn/kWh
TM120,00620,2116kn/kWh


Energetski subjekt:KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03400,01300,2394kn/kWh
TM20,03400,2394kn/kWh
TM30,03400,2394kn/kWh
TM40,03230,2377kn/kWh
TM50,03060,2360kn/kWh
TM60,02890,2343kn/kWh
TM70,02720,2326kn/kWh
TM80,02550,2309kn/kWh
TM90,02380,2292kn/kWh
TM100,02040,2258kn/kWh
TM110,01700,2224kn/kWh
TM120,01360,2190kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,03210,01300,2375kn/kWh
TM20,03210,2375kn/kWh
TM30,03210,2375kn/kWh
TM40,03050,2359kn/kWh
TM50,02890,2343kn/kWh
TM60,02730,2327kn/kWh
TM70,02570,2311kn/kWh
TM80,02410,2295kn/kWh
TM90,02250,2279kn/kWh
TM100,01930,2247kn/kWh
TM110,01610,2215kn/kWh
TM120,01280,2182kn/kWh


Energetski subjekt:KOMUNALAC d.o.o.
Ulica Križnog puta 18, 34550 Pakrac


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,04840,01300,2538kn/kWh
TM20,03720,2426kn/kWh
TM30,03720,2426kn/kWh
TM40,03530,2407kn/kWh
TM50,03350,2389kn/kWh
TM60,03160,2370kn/kWh
TM70,02980,2352kn/kWh
TM80,02790,2333kn/kWh
TM90,02600,2314kn/kWh
TM100,02230,2277kn/kWh
TM110,01860,2240kn/kWh
TM120,01490,2203kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05020,01300,2556kn/kWh
TM20,03860,2440kn/kWh
TM30,03860,2440kn/kWh
TM40,03670,2421kn/kWh
TM50,03470,2401kn/kWh
TM60,03280,2382kn/kWh
TM70,03090,2363kn/kWh
TM80,02900,2344kn/kWh
TM90,02700,2324kn/kWh
TM100,02320,2286kn/kWh
TM110,01930,2247kn/kWh
TM120,01540,2208kn/kWh


Energetski subjekt:KOMUNALIJE d.o.o.
Svetog Andrije 14, 43240 Čazma


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,02440,01300,2298kn/kWh
TM20,02440,2298kn/kWh
TM30,01950,2249kn/kWh
TM40,01950,2249kn/kWh
TM50,01950,2249kn/kWh
TM60,01950,2249kn/kWh
TM70,01710,2225kn/kWh
TM80,01590,2213kn/kWh
TM90,01340,2188kn/kWh
TM100,01100,2164kn/kWh
TM110,00850,2139kn/kWh
TM120,00610,2115kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,02180,01300,2272kn/kWh
TM20,02180,2272kn/kWh
TM30,01740,2228kn/kWh
TM40,01740,2228kn/kWh
TM50,01740,2228kn/kWh
TM60,01740,2228kn/kWh
TM70,01530,2207kn/kWh
TM80,01420,2196kn/kWh
TM90,01200,2174kn/kWh
TM100,00980,2152kn/kWh
TM110,00760,2130kn/kWh
TM120,00550,2109kn/kWh


Energetski subjekt:KOMUNALIJE PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,05060,01300,2560kn/kWh
TM20,04220,2476kn/kWh
TM30,03800,2434kn/kWh
TM40,03590,2413kn/kWh
TM50,03590,2413kn/kWh
TM60,03590,2413kn/kWh
TM70,02530,2307kn/kWh
TM80,02320,2286kn/kWh
TM90,01690,2223kn/kWh
TM100,01270,2181kn/kWh
TM110,00840,2138kn/kWh
TM120,00420,2096kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05050,01300,2559kn/kWh
TM20,04210,2475kn/kWh
TM30,03790,2433kn/kWh
TM40,03580,2412kn/kWh
TM50,03580,2412kn/kWh
TM60,03580,2412kn/kWh
TM70,02530,2307kn/kWh
TM80,02320,2286kn/kWh
TM90,01680,2222kn/kWh
TM100,01260,2180kn/kWh
TM110,00840,2138kn/kWh
TM120,00420,2096kn/kWh


Energetski subjekt:KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,06180,01300,2672kn/kWh
TM20,05620,2616kn/kWh
TM30,05620,2616kn/kWh
TM40,05340,2588kn/kWh
TM50,05060,2560kn/kWh
TM60,04780,2532kn/kWh
TM70,04500,2504kn/kWh
TM80,04220,2476kn/kWh
TM90,03930,2447kn/kWh
TM100,03370,2391kn/kWh
TM110,02810,2335kn/kWh
TM120,02250,2279kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,06380,01300,2692kn/kWh
TM20,05800,2634kn/kWh
TM30,05800,2634kn/kWh
TM40,05510,2605kn/kWh
TM50,05220,2576kn/kWh
TM60,04930,2547kn/kWh
TM70,04640,2518kn/kWh
TM80,04350,2489kn/kWh
TM90,04060,2460kn/kWh
TM100,03480,2402kn/kWh
TM110,02900,2344kn/kWh
TM120,02320,2286kn/kWh


Energetski subjekt:MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,06860,01300,2740kn/kWh
TM20,06860,2740kn/kWh
TM30,05490,2603kn/kWh
TM40,05150,2569kn/kWh
TM50,04800,2534kn/kWh
TM60,04460,2500kn/kWh
TM70,04120,2466kn/kWh
TM80,03770,2431kn/kWh
TM90,02740,2328kn/kWh
TM100,02060,2260kn/kWh
TM110,01370,2191kn/kWh
TM120,00690,2123kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,07050,01300,2759kn/kWh
TM20,07050,2759kn/kWh
TM30,05640,2618kn/kWh
TM40,05290,2583kn/kWh
TM50,04940,2548kn/kWh
TM60,04580,2512kn/kWh
TM70,04230,2477kn/kWh
TM80,03880,2442kn/kWh
TM90,02820,2336kn/kWh
TM100,02120,2266kn/kWh
TM110,01410,2195kn/kWh
TM120,00710,2125kn/kWh


Energetski subjekt:MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,06230,01300,2677kn/kWh
TM20,04980,2552kn/kWh
TM30,04730,2527kn/kWh
TM40,04480,2502kn/kWh
TM50,04230,2477kn/kWh
TM60,03980,2452kn/kWh
TM70,03740,2428kn/kWh
TM80,03490,2403kn/kWh
TM90,03240,2378kn/kWh
TM100,02740,2328kn/kWh
TM110,02240,2278kn/kWh
TM120,01740,2228kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,06160,01300,2670kn/kWh
TM20,04930,2547kn/kWh
TM30,04680,2522kn/kWh
TM40,04440,2498kn/kWh
TM50,04190,2473kn/kWh
TM60,03940,2448kn/kWh
TM70,03700,2424kn/kWh
TM80,03450,2399kn/kWh
TM90,03200,2374kn/kWh
TM100,02710,2325kn/kWh
TM110,02220,2276kn/kWh
TM120,01730,2227kn/kWh


Energetski subjekt:MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03330,01300,2387kn/kWh
TM20,03330,2387kn/kWh
TM30,02660,2320kn/kWh
TM40,02500,2304kn/kWh
TM50,02330,2287kn/kWh
TM60,02160,2270kn/kWh
TM70,02000,2254kn/kWh
TM80,01830,2237kn/kWh
TM90,01330,2187kn/kWh
TM100,01000,2154kn/kWh
TM110,00670,2121kn/kWh
TM120,00330,2087kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,03170,01300,2371kn/kWh
TM20,03170,2371kn/kWh
TM30,02540,2308kn/kWh
TM40,02380,2292kn/kWh
TM50,02220,2276kn/kWh
TM60,02060,2260kn/kWh
TM70,01900,2244kn/kWh
TM80,01740,2228kn/kWh
TM90,01270,2181kn/kWh
TM100,00950,2149kn/kWh
TM110,00630,2117kn/kWh
TM120,00320,2086kn/kWh


Energetski subjekt:PAPUK d.o.o.
Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,04800,01300,2534kn/kWh
TM20,03690,2423kn/kWh
TM30,03690,2423kn/kWh
TM40,03510,2405kn/kWh
TM50,03320,2386kn/kWh
TM60,03140,2368kn/kWh
TM70,02950,2349kn/kWh
TM80,02770,2331kn/kWh
TM90,02580,2312kn/kWh
TM100,02210,2275kn/kWh
TM110,01850,2239kn/kWh
TM120,01480,2202kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,04750,01300,2529kn/kWh
TM20,03650,2419kn/kWh
TM30,03650,2419kn/kWh
TM40,03470,2401kn/kWh
TM50,03290,2383kn/kWh
TM60,03100,2364kn/kWh
TM70,02920,2346kn/kWh
TM80,02740,2328kn/kWh
TM90,02560,2310kn/kWh
TM100,02190,2273kn/kWh
TM110,01830,2237kn/kWh
TM120,01460,2200kn/kWh


Energetski subjekt:PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, 52100 Pula


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,11010,01300,3155kn/kWh
TM20,10010,3055kn/kWh
TM30,10010,3055kn/kWh
TM40,09510,3005kn/kWh
TM50,09010,2955kn/kWh
TM60,08510,2905kn/kWh
TM70,08010,2855kn/kWh
TM80,07510,2805kn/kWh
TM90,07010,2755kn/kWh
TM100,06010,2655kn/kWh
TM110,05010,2555kn/kWh
TM120,04000,2454kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,11240,01300,3178kn/kWh
TM20,10220,3076kn/kWh
TM30,10220,3076kn/kWh
TM40,09710,3025kn/kWh
TM50,09200,2974kn/kWh
TM60,08690,2923kn/kWh
TM70,08180,2872kn/kWh
TM80,07670,2821kn/kWh
TM90,07150,2769kn/kWh
TM100,06130,2667kn/kWh
TM110,05110,2565kn/kWh
TM120,04090,2463kn/kWh


Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,06210,01300,2675kn/kWh
TM20,04780,2532kn/kWh
TM30,04780,2532kn/kWh
TM40,04540,2508kn/kWh
TM50,04300,2484kn/kWh
TM60,04060,2460kn/kWh
TM70,03820,2436kn/kWh
TM80,03590,2413kn/kWh
TM90,02390,2293kn/kWh
TM100,01430,2197kn/kWh
TM110,01200,2174kn/kWh
TM120,00960,2150kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,06210,01300,2675kn/kWh
TM20,04780,2532kn/kWh
TM30,04780,2532kn/kWh
TM40,04540,2508kn/kWh
TM50,04300,2484kn/kWh
TM60,04060,2460kn/kWh
TM70,03820,2436kn/kWh
TM80,03590,2413kn/kWh
TM90,02390,2293kn/kWh
TM100,01430,2197kn/kWh
TM110,01200,2174kn/kWh
TM120,00960,2150kn/kWh


Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,09000,01300,2954kn/kWh
TM20,06920,2746kn/kWh
TM30,06570,2711kn/kWh
TM40,06230,2677kn/kWh
TM50,05880,2642kn/kWh
TM60,05190,2573kn/kWh
TM70,04150,2469kn/kWh
TM80,04150,2469kn/kWh
TM90,03810,2435kn/kWh
TM100,03110,2365kn/kWh
TM110,02420,2296kn/kWh
TM120,01730,2227kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,09000,01300,2954kn/kWh
TM20,06920,2746kn/kWh
TM30,06570,2711kn/kWh
TM40,06230,2677kn/kWh
TM50,05880,2642kn/kWh
TM60,05190,2573kn/kWh
TM70,04150,2469kn/kWh
TM80,04150,2469kn/kWh
TM90,03810,2435kn/kWh
TM100,03110,2365kn/kWh
TM110,02420,2296kn/kWh
TM120,01730,2227kn/kWh


Energetski subjekt:PLIN PROJEKT d.o.o.
Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,07390,01300,2793kn/kWh
TM20,07390,2793kn/kWh
TM30,07020,2756kn/kWh
TM40,06650,2719kn/kWh
TM50,06650,2719kn/kWh
TM60,06280,2682kn/kWh
TM70,05910,2645kn/kWh
TM80,05540,2608kn/kWh
TM90,05170,2571kn/kWh
TM100,04430,2497kn/kWh
TM110,03700,2424kn/kWh
TM120,02960,2350kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,07530,01300,2807kn/kWh
TM20,07530,2807kn/kWh
TM30,07150,2769kn/kWh
TM40,06780,2732kn/kWh
TM50,06780,2732kn/kWh
TM60,06400,2694kn/kWh
TM70,06020,2656kn/kWh
TM80,05650,2619kn/kWh
TM90,05270,2581kn/kWh
TM100,04520,2506kn/kWh
TM110,03770,2431kn/kWh
TM120,03010,2355kn/kWh


Energetski subjekt:PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03840,01300,2438kn/kWh
TM20,03070,2361kn/kWh
TM30,03070,2361kn/kWh
TM40,02920,2346kn/kWh
TM50,02760,2330kn/kWh
TM60,02610,2315kn/kWh
TM70,02460,2300kn/kWh
TM80,02300,2284kn/kWh
TM90,02150,2269kn/kWh
TM100,01840,2238kn/kWh
TM110,01540,2208kn/kWh
TM120,01230,2177kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,03780,01300,2432kn/kWh
TM20,03020,2356kn/kWh
TM30,03020,2356kn/kWh
TM40,02870,2341kn/kWh
TM50,02720,2326kn/kWh
TM60,02570,2311kn/kWh
TM70,02420,2296kn/kWh
TM80,02270,2281kn/kWh
TM90,02110,2265kn/kWh
TM100,01810,2235kn/kWh
TM110,01510,2205kn/kWh
TM120,01210,2175kn/kWh


Energetski subjekt:PLIN VTC d.o.o.
Ote Horvata 15, 33000 Virovitica


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,05140,01300,2568kn/kWh
TM20,03950,2449kn/kWh
TM30,03950,2449kn/kWh
TM40,03750,2429kn/kWh
TM50,03560,2410kn/kWh
TM60,03360,2390kn/kWh
TM70,03160,2370kn/kWh
TM80,02960,2350kn/kWh
TM90,02770,2331kn/kWh
TM100,02370,2291kn/kWh
TM110,01980,2252kn/kWh
TM120,01580,2212kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05120,01300,2566kn/kWh
TM20,03940,2448kn/kWh
TM30,03940,2448kn/kWh
TM40,03740,2428kn/kWh
TM50,03550,2409kn/kWh
TM60,03350,2389kn/kWh
TM70,03150,2369kn/kWh
TM80,02960,2350kn/kWh
TM90,02760,2330kn/kWh
TM100,02360,2290kn/kWh
TM110,01970,2251kn/kWh
TM120,01580,2212kn/kWh


Energetski subjekt:PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o.
Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,07230,01300,2777kn/kWh
TM20,07230,2777kn/kWh
TM30,07090,2763kn/kWh
TM40,06720,2726kn/kWh
TM50,06290,2683kn/kWh
TM60,06000,2654kn/kWh
TM70,05640,2618kn/kWh
TM80,05280,2582kn/kWh
TM90,04840,2538kn/kWh
TM100,04190,2473kn/kWh
TM110,03470,2401kn/kWh
TM120,02750,2329kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,07200,01300,2774kn/kWh
TM20,07200,2774kn/kWh
TM30,07060,2760kn/kWh
TM40,06700,2724kn/kWh
TM50,06260,2680kn/kWh
TM60,05980,2652kn/kWh
TM70,05620,2616kn/kWh
TM80,05260,2580kn/kWh
TM90,04820,2536kn/kWh
TM100,04180,2472kn/kWh
TM110,03460,2400kn/kWh
TM120,02740,2328kn/kWh


Energetski subjekt:RADNIK d.d.
Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,06650,01300,2719kn/kWh
TM20,05780,2632kn/kWh
TM30,04910,2545kn/kWh
TM40,04910,2545kn/kWh
TM50,04800,2534kn/kWh
TM60,04910,2545kn/kWh
TM70,04050,2459kn/kWh
TM80,03760,2430kn/kWh
TM90,03180,2372kn/kWh
TM100,02600,2314kn/kWh
TM110,02020,2256kn/kWh
TM120,01450,2199kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,06650,01300,2719kn/kWh
TM20,05780,2632kn/kWh
TM30,04910,2545kn/kWh
TM40,04910,2545kn/kWh
TM50,04800,2534kn/kWh
TM60,04910,2545kn/kWh
TM70,04050,2459kn/kWh
TM80,03760,2430kn/kWh
TM90,03180,2372kn/kWh
TM100,02600,2314kn/kWh
TM110,02020,2256kn/kWh
TM120,01450,2199kn/kWh


Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,04080,01300,2462kn/kWh
TM20,04080,2462kn/kWh
TM30,03260,2380kn/kWh
TM40,03060,2360kn/kWh
TM50,02860,2340kn/kWh
TM60,02650,2319kn/kWh
TM70,02450,2299kn/kWh
TM80,02240,2278kn/kWh
TM90,01630,2217kn/kWh
TM100,01220,2176kn/kWh
TM110,00820,2136kn/kWh
TM120,00410,2095kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,04060,01300,2460kn/kWh
TM20,04060,2460kn/kWh
TM30,03250,2379kn/kWh
TM40,03050,2359kn/kWh
TM50,02840,2338kn/kWh
TM60,02640,2318kn/kWh
TM70,02440,2298kn/kWh
TM80,02230,2277kn/kWh
TM90,01620,2216kn/kWh
TM100,01220,2176kn/kWh
TM110,00810,2135kn/kWh
TM120,00410,2095kn/kWh


Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Celine 2, 49210 Zabok


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,04880,01300,2542kn/kWh
TM20,04880,2542kn/kWh
TM30,04880,2542kn/kWh
TM40,04640,2518kn/kWh
TM50,04390,2493kn/kWh
TM60,04150,2469kn/kWh
TM70,03900,2444kn/kWh
TM80,03660,2420kn/kWh
TM90,03420,2396kn/kWh
TM100,02930,2347kn/kWh
TM110,02440,2298kn/kWh
TM120,01950,2249kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,04870,01300,2541kn/kWh
TM20,04870,2541kn/kWh
TM30,04870,2541kn/kWh
TM40,04630,2517kn/kWh
TM50,04380,2492kn/kWh
TM60,04140,2468kn/kWh
TM70,03900,2444kn/kWh
TM80,03650,2419kn/kWh
TM90,03410,2395kn/kWh
TM100,02920,2346kn/kWh
TM110,02440,2298kn/kWh
TM120,01950,2249kn/kWh


Energetski subjekt:ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,05300,01300,2584kn/kWh
TM20,05300,2584kn/kWh
TM30,04240,2478kn/kWh
TM40,03980,2452kn/kWh
TM50,03710,2425kn/kWh
TM60,03450,2399kn/kWh
TM70,03180,2372kn/kWh
TM80,02920,2346kn/kWh
TM90,02120,2266kn/kWh
TM100,01590,2213kn/kWh
TM110,01060,2160kn/kWh
TM120,00530,2107kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,05150,01300,2569kn/kWh
TM20,05150,2569kn/kWh
TM30,04120,2466kn/kWh
TM40,03860,2440kn/kWh
TM50,03610,2415kn/kWh
TM60,03350,2389kn/kWh
TM70,03090,2363kn/kWh
TM80,02830,2337kn/kWh
TM90,02060,2260kn/kWh
TM100,01550,2209kn/kWh
TM110,01030,2157kn/kWh
TM120,00520,2106kn/kWh


Energetski subjekt:ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03420,01300,2396kn/kWh
TM20,03420,2396kn/kWh
TM30,02740,2328kn/kWh
TM40,02570,2311kn/kWh
TM50,02390,2293kn/kWh
TM60,02220,2276kn/kWh
TM70,02050,2259kn/kWh
TM80,01880,2242kn/kWh
TM90,01370,2191kn/kWh
TM100,01030,2157kn/kWh
TM110,00680,2122kn/kWh
TM120,00340,2088kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2021.

Ts1TM10,19240,03240,01300,2378kn/kWh
TM20,03240,2378kn/kWh
TM30,02590,2313kn/kWh
TM40,02430,2297kn/kWh
TM50,02270,2281kn/kWh
TM60,02110,2265kn/kWh
TM70,01940,2248kn/kWh
TM80,01780,2232kn/kWh
TM90,01300,2184kn/kWh
TM100,00970,2151kn/kWh
TM110,00650,2119kn/kWh
TM120,00320,2086kn/kWh


PRILOG 2.

IZNOSI FIKSNE MJESEČNE NAKNADE – ZA SVE OPSKRBLJIVAČE U OBVEZI JAVNE USLUGE

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.Ts2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.