Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko

NN 19/2020 (20.2.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko

Ministarstvo zdravstva

478

Na temelju članka 114. stavka 2., članka 120. stavka 3. i članka 127. stavka 2. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVA, DAVANJU DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LIJEKOVIMA, DAVANJU DOZVOLA ZA POSREDOVANJE LIJEKOVIMA I DAVANJU POTVRDE O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVIMA NA VELIKO

Članak 1.

U Pravilniku o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko (»Narodne novine«, broj 83/13) u članku 41. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – su aktivnog statusa i vraćeni unutar 30 dana nakon prvobitne otpreme ukoliko ih je vratio kupac koji ne posjeduje dozvolu za promet na veliko lijekovima ili ljekarna,«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/07

Urbroj: 534-02-1-1/4-20-15

Zagreb, 14. veljače 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.