Rješenje o razrješenju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 20/2020 (21.2.2020.), Rješenje o razrješenju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

491

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 22. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15 i 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Razrješuje se dr. sc. DRAGAN LOZANČIĆ dužnosti načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

2. Razrješuje se IGOR MILIĆ dužnosti zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

3. Razrješuju se dužnosti članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

– SLAVKO TUCAKOVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje

– DAVOR SPEVEC, na koju je imenovan kao predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje

– KRISTINA MAMIĆ PETROVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Državne uprave za zaštitu i spašavanje

– mr. sc. DRAŽEN VITEZ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– brigadni general KREŠO TUŠKAN, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva obrane

– mr. sc. IVANA JAKIR-BAJO, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva financija

– mr. sc. MAJA GRBA-BUJEVIĆ, dr. med., na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva zdravstva

– izv. prof. dr. sc. KRUNOSLAV KARALIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– SNJEŽANA HOPP, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– ZDRAVKO VUKIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– RENATO TANDARA, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– LUKŠA ČIČOVAČKI, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– IVICA BOŠNJAK, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– JOSEPH GENE PETRIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– mr. sc. SAŠA MEDAKOVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

– dr. sc. BRANKA IVANČAN-PICEK, na koju je imenovana kao predstavnica Državnog hidrometeorološkog zavoda

– mr. sc. IVO ALLEGRETTI, na koju je imenovan kao predstavnik Seizmološke službe Republike Hrvatske

– mr. sc. ZORAN ĐUROKOVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskih voda

– ŽELJKO POPOVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice

– ROBERT MARKT, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog Crvenog križa

– VINKO PRIZMIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja

– ZDRAVKO LOVRIĆ na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.

Klasa: 080-02/20-02/09

Urbroj: 50301-15/07-20-02

Zagreb, 20. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.