Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2019. godine

NN 22/2020 (28.2.2020.), Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2019. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

548

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine«, broj 4/11 i 21/17) objavljuje

IZMJENU REGISTRA

ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2019. GODINE

I. U Registar šumskih sjemenskih objekata upisani su:

1. pod registarskim brojem HR-CDE-SI-000-397 šumski sjemenski objekt himalajskog cedra (Cedrus deodara (Roxb.) G. Don), tipa sjemenski izvor, podtipa grupa stabala, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 18,21 hektara, odjel/odsjek 100a u gospodarskoj jedinici Srednja Poljica, Šumarija Split, Uprava šuma Podružnica Split.

2. pod registarskim brojem HR-CSE-SI-513-398 šumski sjemenski objekt običnog čempresa (Cupressus sempervirens L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 16,25 hektara, odjeli/odsjeci 19d i 19i u gospodarskoj jedinici Pupnatska Luka, Šumarija Korčula, Uprava šuma Podružnica Split.

3. pod registarskim brojem HR-QCE-SI-000/394 šumski sjemenski objekt hrasta cera (Quercus cerris L.), tipa sjemenski izvor, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 75,77 hektara, odjeli/odsjeci 15g, 20b, 23ac, 26b i 27b u gospodarskoj jedinici Iločke šume, Šumarija Ilok, Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

4. pod registarskim brojem HR-JNI-SS-000/395 šumski sjemenski objekt crnog oraha (Juglans nigra L.), tipa sjemenski izvor, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 13,83 hektara, odjeli/odsjeci 5c, 14d, 18f i 29a u gospodarskoj jedinici Iločke šume, Šumarija Ilok, Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

5. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-111/396 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), tipa sjemenski izvor, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 62,47 hektara, odjeli/odsjeci 24a, 26a, 28a i 29a u gospodarskoj jedinici Iločke šume, Šumarija Ilok, Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

6. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-332/393 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 18,44 hektara, odjel/odsjek 4a u gospodarskoj jedinici Crna Duliba – Metla, Šumarija Karlobag, Uprava šuma Podružnica Gospić.

II. U Registru šumskih sjemenskih objekata brisani su:

7. pod registarskim brojem HR-PHA-SI-511/290 šumski sjemenski objekt alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) tipa sjemenski izvor, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 17 hektara, odjel/odsjek 20a u gospodarskoj jedinici Biograd, Šumarija Biograd, Uprava šuma Podružnica Split.

8. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-112/246 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 1097,85 hektara, odjeli/odsjeci 1ac, 2a, 3a, 7b, 8b, 9b, 10a, 10c, 11a, 11b, 13b, 14a, 20c, 21a, 29a, 30e, 42a, 44a, 46a, 47a, 48ac, 49a, 50c, 51a, 53a, 54c, 55ab, 56ad, 59a, 62cd, 64a, 65a, 66a, 67abc, 68a, 69a, 70b, 72a, 79ab, 82ab, 84a, 85a, 86a, 87b, 88a, 89a, 90b, 91a, 92bc, 93ab, 94a, 95a, 96a, 97a, 103a i 104a u gospodarskoj jedinici Slatinske nizinske šume, Šumarija Slatina, Uprava šuma Podružnica Našice.

9. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-112/266 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 9,88 hektara, odjel/odsjek 48b u gospodarskoj jedinici Slatinske nizinske šume, Šumarija Slatina, Uprava šuma Podružnica Našice.

10. pod registarskim brojem HR-CBE-SS-000/267 šumski sjemenski objekt običnog graba (Carpinus betulus L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 1,14 hektara, odjel/odsjek 12b u gospodarskoj jedinici Slatinske nizinske šume, Šumarija Slatina, Uprava šuma Podružnica Našice.

11. pod registarskim brojem HR-PAB-SS-331/146 šumski sjemenski objekt obične smreke (Picea abies Karst.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 34,97 hektara, odjeli/odsjeci 1a i 2a u gospodarskoj jedinici Skrad – Rudač, Šumarija Skrad, Uprava šuma Podružnica Delnice.

12. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-111/118 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 25,31 hektara, odjel/odsjek 15b u gospodarskoj jedinici Osječke nizinske šume, Šumarija Osijek, Uprava šuma Podružnica Osijek.

13. pod registarskim brojem HR-UMI-SI-000/039 šumski sjemenski objekt poljskog brijesta (Ulmus minor Mill. emend Richens) tipa sjemenski izvor, podtipa grupa stabala, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 32,97 hektara, odjel/odsjek 3a u gospodarskoj jedinici Vrbanjske šume, Šumarija Vrbanja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

III. U Registru šumskih sjemenskih objekata mijenjaju se sljedeći podaci:

14. pod registarskim brojem HR-PAB-SS-331/147 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »5,33 ha« upisuje »5,50 ha«.

15. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-111/040 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »328,33 ha« upisuje »312,66 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 1a, 25b, 26a, 27b, 29a, 31a, 32c, 36a, 39a, 40a, 43a, 45a, 46a, 49c, 56b, 61b, 62a, 63a, 64b, 67a, 68abc, 69ab, 70a, 71a, 74a, 75b.

16. pod registarskim brojem HR-CBE-SI-000/043 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »433,18 ha« upisuje »364,81 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 15a, 18a, 22c, 24a, 25cd, 29a, 30a, 31a, 32c, 33a, 37b, 38ac, 75a, 77a.

17. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-111/044 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »200,76 ha« upisuje »103,05 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 32c, 33a, 35a, 37b, 70a, 71f, 75a.

18. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-111/045 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »564,57 ha« upisuje »497,16 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 18a, 22c, 24a, 25cd, 29a, 30a, 31a, 32c, 33a, 37b, 38ac, 43ac, 44b, 45ace, 46a, 70a, 71f, 75a, 77a.

19. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-111/047 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »55,33 ha« upisuje »55,38 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 89bgi, 90f, 91acfg, 92b.

20. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-211/247 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1563,83 ha« upisuje »1502,09 ha«.

21. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-221/248 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1563,83 ha« upisuje »1502,09 ha«.

22. pod registarskim brojem HR-PAB-SI-210/254 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1038,05 ha« upisuje »1013,73 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 7ab, 8abc, 9abc, 10a, 11a, 12a, 13ab, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20ab, 21a, 22ab, 23a, 24a, 25a, 26a, 27abc, 28a, 29ab, 30abc, 58b.

23. pod registarskim brojem HR-AAL-SI-231/255 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1038,05 ha« upisuje »1013,73 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 7ab, 8abc, 9abc, 10a, 11a, 12a, 13ab, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20ab, 21a, 22ab, 23a, 24a, 25a, 26a, 27abc, 28a, 29ab, 30abc, 58b.

24. pod registarskim brojem HR-APS-SI-000/256 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »506,02 ha« upisuje »479,94 ha«.

25. pod registarskim brojem HR-APL-SI-000/257 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »506,02 ha« upisuje »479,94 ha«.

26. Mijenja se u Registru šumskih sjemenskih objekata površina šumskog sjemenskog objekta pod registarskim brojem HR-FAN-SI-112/243 na način da se umjesto »1681,17 ha« upisuje »1680,59 ha«.

27. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-112/244 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1566,23 ha« upisuje »1570,00 ha«.

28. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-112/245 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »2327,40 ha« upisuje »2369,37 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 1a, 2a, 3a, 4ab, 5a, 6a, 7a, 10d, 11a, 12a, 13b, 14acd, 15b, 16a, 17abcde, 18a, 21bce, 22abcd, 23abc, 24c, 25abc, 26ac, 28ab, 30a, 31ab, 32a, 33a, 35abcd, 36a, 38b, 39b, 40b, 41abc, 42a, 43a, 44a, 45a, 46abc, 47a, 48cd, 49a, 50ab, 51ab, 54b, 55a, 56a, 57a, 58b, 61bc, 65b, 67c, 74a, 75a, 76a, 77a, 79a, 80ab, 81abc, 82a, 83a, 84a, 85acd, 86a, 87a, 88ab, 89ab, 90ab, 91a, 93ab, 97ac, 98a, 99a, 100a, 122b, 123a, 124a, 125c, 140a,141c, 143a.

29. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-112/249 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »2376,58 ha« upisuje »2415,72 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 1a, 2a, 3a, 4ab, 5a, 6a, 7a, 9a, 10d, 11a, 12a, 13b, 14acd, 15b, 16a, 17abcde, 18a, 21bce, 22abcd, 23abc, 24c, 25abc, 26ac, 28ab, 30a, 31ab, 32a, 33a, 35abcd, 36a, 38b, 39b, 40b, 41abc, 42a, 43a, 44a, 45ac, 46abc, 47a, 48cd, 49a, 50ab, 51ab, 54b, 55a, 56a, 57a, 58b, 61bc, 65b, 67c, 74a, 75a, 76a, 77a, 79a, 80ab, 81abc, 82a, 83a, 84a, 85acd, 86a, 87a, 88ab, 89ab, 90ab, 91a, 92b, 93ab, 97ac, 98a, 99a, 100ab, 122b, 123a, 124a, 125c, 140a, 141c, 143a.

30. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-112/250 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »2786,36 ha« upisuje »2715,04 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 2abcd, 3h, 5a, 10bde, 11a, 12ad, 13d, 14acde, 15ac, 16b, 18a, 26b, 27a, 28a, 29a, 30a, 31a, 35d, 36b, 37b, 38bc, 39ab, 40ab, 41a, 42a, 43ac, 44a, 45a, 46a, 47a, 48a, 49abc, 52a, 54c, 55d, 56c, 57acd, 62c, 67a, 70ab, 71ad, 72a, 86d, 88b, 91c, 97a, 98a, 99a, 100a, 101ab, 102a, 103ab, 104bc, 105ab, 106a, 107bce, 108bc, 109ad, 110a, 111a, 112ab, 113abc, 114ab, 115a, 116ab, 117a, 118ab, 119a, 120b, 121abc, 123b, 124a, 125d, 126b, 127a, 128ab, 129ab, 130e, 131a, 132a, 133a, 135a, 136c.

31. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-112/251 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1919,86 ha« upisuje »1878,12 ha«.

32. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-112/252 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »2976,26 ha« upisuje »2865,17 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 1b, 2abcd, 3h, 5a, 6b, 7a, 8ad, 10bde, 11a, 12ad, 13d, 14acde, 15abc, 16b, 18a, 26b, 27a, 28a, 29a, 30a, 31a, 35d, 36b, 37b, 38bc, 39ab, 40ab, 41a, 42a, 43ac, 44a, 45a, 46a, 47a, 48a, 49abc, 52a, 54c, 55ad, 56bc, 57acd, 58b, 59a, 62bc, 67a, 70ab, 71ad, 72a, 76fg, 77a, 85c, 86bd, 88b, 91c, 97a, 98a, 99a, 100a, 101ab, 102a, 103ab, 104bc, 105ab, 106a, 107abcde, 108bc, 109acd, 110a, 111a, 112ab, 113abc, 114ab, 115a, 116ab, 117a, 118ab, 119a, 120ab, 121abc, 123b, 124a, 125cd, 126ab, 127a, 128ab, 129ab, 130e, 131a, 132a, 133a, 134a, 135a.

33. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-112/253 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »427,94 ha« upisuje »377,29 ha«.

34. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/017 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1016,07 ha« upisuje »778,15 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 2abde, 3ac, 6acdgh, 7abd, 10b, 15c, 16a, 18a, 19a, 29c, 37c, 47c, 48bcd, 49bd, 57b, 58a, 59abd, 60a, 61a, 67b, 68a, 70a, 71bc, 72ab, 73ac, 74ab, 75a, 84a, 85acd, 86a, 87de, 89a, 90a.

35. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-121/018 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1151,44 ha« upisuje »904,32 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci 1ab, 2abde, 3ac, 6abcdgh, 7abcd, 10b, 15abc, 16a, 17b, 18a, 19a, 29c, 30ac, 31a, 37c, 42a, 47c, 48bcd, 49bd, 57b, 58a, 59abd, 60a, 61a, 67b, 68a, 70ac, 71bcd, 72ab, 73ac, 74ab, 75a, 84a, 85acd, 86a, 87de, 89a, 90ab.

36. pod registarskim brojem HR-QPE-SS-214/371 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »51,77« upisuje »17,79 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se odjel/odsjek »20a«.

37. pod registarskim brojem HR-AAL-SS-331/145 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »34,97 ha« upisuje »17,50 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se odjel/odsjek »2a«.

38. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-123/190 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »56,80 ha« upisuje »45,37 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »119a i 134a«.

39. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-123/195 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »35,04 ha« upisuje »33,24 ha«.

40. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-123/343 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »143,71 ha« upisuje »88,08 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »35ab i 36a«.

41. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/344 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »190,08 ha« upisuje »112,09 ha«.

42. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/345 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »305,45 ha« upisuje »318,89 ha«.

Klasa: 321-01/20-01/10

Urbroj: 525-11/0638-20-1

Zagreb, 14. veljače 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.