Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 22/2020 (28.2.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

555

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 146/13., 160/13., 34/14., 66/14., 62/15. i 129/17.), u članku 3. stavku 1. tablica pod nazivom »DTP I. razine _KURATIVA_sve osigurane osobe« mijenja se i glasi:

»

DTP I. razine _KURATIVA_ sve osigurane osobe


Šifra postupkaVrsta postupka
DM409Neizravno prekrivanje
DM410Izravno prekrivanje
DM411Vitalna ekstripacija pulpe
DM412Devitalizacija pastom
DM413Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal
DM414Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala
DM415Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala
DM416Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više
DM417Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal
DM418Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala
DM419Priprema i punjenje korijenskog kanala -3 kanala
DM420Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala
DM422Vađenje starih punjenja iz korijenskog 1 kanala
DM423Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala
DM424Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala
DM425Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala
DM426Privremeno zatvaranje – privremeni ispun
DM427Cementni ispun na 1 plohi
DM428Cementni ispun na više ploha
DM429Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub
DM430Amalgamski ispun – na dvjema plohama
DM431Amalgamski ispun – na trima plohama
DM432Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu
DM433Poliranje amalgamskih ispuna
DM434Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)
DM435Ispun kompozitni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)
DM436Ispun kompozitni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)
DM437Ispun kompozitni troplošni (sjekutići i očnjaci)
DM438Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)
DM439Ispun kompozitni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU
DM440Poliranje kompozitnih ispuna
DM441Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)
DM442Lokalna (infiltracijska) anestezija
DM443Lokalna (provodna) anestezija
DM444Površinska anestezija (spray)
DM445Vađenje jednokorjenskog zuba
DM446Vađenje višekorjenskog zuba
DM447Ekstrakcija zuba sa separacijom
DM448Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)
DM449Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)
DM450Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)
DM451Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume
DM452Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba
DM453Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba
DM454Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba
DM455Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu
DM456Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)
DM457Mortalna amputacija (trajni zub)
DM458Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti
DM460Prijava prometne nesreće ¹
DM461Prijava tjelesnog oštećenja¹
DM462Prijava ozljede na radu¹
DM463Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4
DM465Ispun kompozitni na jednoj površini (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje
DM466Ispun kompozitni dvoplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje
DM467Ispun kompozitni troplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje
DM468Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje«.

U stavku 2. podtočka 3. mijenja se i glasi:

» – kompozitni, fosfatno-cementni ili staklenojonomerni-cementni ispuni djeci do 18 godina te trudnicama i dojiljama.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/37

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 24. veljače 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.