Odluka o davanju prethodne suglasnosti za potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane Krško

NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti za potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane Krško

Hrvatski sabor

566

Na temelju članka 3. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško i Zajedničke izjave povodom potpisivanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 9/02.) Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA POTVRĐIVANJE TREĆE REVIZIJE PROGRAMA RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO I TREĆE REVIZIJE PROGRAMA ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA (RAO) I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA (ING) NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Daje se prethodna suglasnost za potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane Krško.

Klasa: 310-01/20-01/01

Zagreb, 28. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.