Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova

NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova

HRVATSKI SABOR

568

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člankom 5.c stavkom 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2020. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

I.

Za članove Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova imenuju se:

– doc. dr. sc. Teo Giljević

– Dubravka Grozdanović

– Milan Jurković

– Tonči Majica

– doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

– Nenad Rukavina

– Marijan Šuperina

– Evelin Tonković

– Tibor Varga.

II.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/20-07/03

Zagreb, 28. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.