Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor«

NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor«

HRVATSKI SABOR

583

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Zakona o »Nagradi Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 27/91.) Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2020. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA »NAGRADE VLADIMIR NAZOR« I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA »NAGRADE VLADIMIR NAZOR«

I.

Za predsjednika Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« imenuje se akademik ZVONKO KUSIĆ.

II.

Za članove Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« imenuju se:

– akademik ZLATAN VRKLJAN

– BRANKA CVITKOVIĆ

– prof. dr. sc. HELENA SABLIĆ TOMIĆ

– akademik FRANO PARAĆ

– GORAN RAKO

– DINKA JERIČEVIĆ

– MILKO ŠPAREMBLEK

– BRANKO SCHMIDT.

III.

Predsjedniku Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« akademiku Zvonku Kusiću i članovima Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« Biserki Rauter Plančić, Branki Cvitković, akademiku Luki Paljetku, akademiku Frani Paraću, Goranu Raki, Jošku Ševi, Milku Šparembleku i Zrinku Ogresti, koji su imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 16/18.), istekom zakonskog roka od dvije godine, 11. ožujka 2020. istječe mandat za obnašanje dužnosti na koju su imenovani.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. ožujka 2020.

Klasa: 021-13/20-07/02

Zagreb, 28. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.