Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2019.

NN 26/2020 (10.3.2020.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2019.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

628

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 4. ožujka 2020., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2019.

Članak 1.

Za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 31. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

Činovi i ustrojbena mjestaOsnovice
Vojnik106.152,74
Pozornik112.800,22
Razvodnik (zastavnik HRM)120.756,15
Skupnik107.318,50
Zapovjednik desetine127.449,57
Zapovjednik voda135.345,01
Zapovjednik satnije162.419,83
Zamjenik zapovjednika bojne178.214,35
Zapovjednik bojne196.256,98
Zamjenik zapovjednika brigade214.298,40
Zapovjednik brigade214.298,40
Desetnik122.776,86
Vodnik131.597,42
Stožerni vodnik132.499,57
Narednik132.499,57
Nadnarednik133.254,17
Stožerni narednik137.594,29
Časnički namjesnik153.474,70
Zastavnik130.596,13
Poručnik (poručnik korvete)135.345,01
Natporučnik (poručnik fregate)146.625,27
Satnik (poručnik bojnog broda)162.431,53
Bojnik (kapetan korvete)178.214,35
Pukovnik (kapetan fregate)196.256,98
Brigadir (kapetan bojnog broda)214.298,40
Stožerni brigadir (komodor)232.339,79
Brigadni general (komodor)232.339,79
Zapovjednik zbornog mjesta196.256,98
Zapovjednik zbornog područja250.402,97
General bojnik (kontraadmiral)250.402,97
General pukovnik (viceadmiral)257.166,52
General zbora (admiral)263.930,11
Zapovjednik obrane grada196.256,98
Stožerni general (stožerni admiral)270.693,66


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Klasa: 041-01/20-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-20-7

Zagreb, 4. ožujka 2020.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.