Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti

NN 27/2020 (11.3.2020.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti

Ministarstvo poljoprivrede

637

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »MESO ISTARSKOGA GOVEDA – BOŠKARINA«/»MESO ISTRSKEGA GOVEDA – BOŠKARINA« – ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 29. srpnja 2019. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti, od podnositelja zahtjeva Saveza uzgajivača Istarskog goveda, Zagrebačka 21, Višnjan.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/19-01/07
Urbroj: 525-14/0882-20-5
Zagreb, 17. veljače 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.