Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

NN 30/2020 (15.3.2020.), Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Vlada Republike Hrvatske

672

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O IZNIMNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ZA ODREĐENE PROIZVODE

I.

Ovom Odlukom uređuju se iznimne mjere kontrole cijena za određene proizvode radi sprječavanja negativnih učinaka promjene cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena tih proizvoda, a slijedom Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, čime se osigurava zaštita zdravlja i života ljudi na području Republike Hrvatske.

II.

Proizvodi iz točke I. ove Odluke su:

1. brašno

2. mlijeko i mlijeko u prahu

3. jaja

4. šećer

5. sol

6. riža

7. tjestenina

8. svježe meso

9. riba

10. voće i povrće

11. mesne konzerve

12. riblje konzerve

13. jestivo ulje

14. dječja hrana

15. dječje pelene

16. voda za piće

17. deterdžent za rublje

18. deterdžent za suđe

19. sapun

20. sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol)

21. zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća

22. zaštitne naočale i viziri

23. zaštitne rukavice

24. zaštitne navlake za cipele

25. zaštitne maske – kirurška, FFP2, FFP3

26. respiratori/transportni ventilatori

27. lijekovi i medicinski proizvodi

28. posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sustav.

III.

Ova Odluka odnosi se na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: gospodarski subjekti).

U smislu ove Odluke, sukladno članku 5. podstavcima 1. i 2. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, najvišom cijenom smatra se cijena na dan 30. siječnja 2020. godine, osim u slučajevima kada je do povećanja cijene proizvoda došlo isključivo iz razloga povećanja nabavne cijene proizvoda iz točke II. ove Odluke, neovisno o volji gospodarskog subjekta.

U slučaju da je na dan 30. siječnja 2020. godine maloprodajna cijena bila određena sukladno članku 18. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14, 110/15 i 14/19), najvišom cijenom smatra se maloprodajna cijena koja je prethodila cijeni za vrijeme posebnih oblika prodaje.

Gospodarski subjekti iz stavka 1. ove točke obvezni su odrediti cijenu za proizvode iz točke II. ove Odluke, najviše do razine cijene određene sukladno stavcima 2. i 3. ove točke.

IV.

Ovlašćuje se ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, u slučaju opasnosti od nestašice proizvoda iz točke II. ove Odluke, sukladno članku 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ograničiti njihovu prodaju izvan područja Republike Hrvatske.

Ograničenje iz stavka 1. ove točke ne smije dovesti do prikrivenog ograničenja trgovine među državama članicama Europske unije.

V.

Zadužuje se Državni inspektorat da dostavlja redovita izvješća o provedenom nadzoru iznimne mjere kontrole cijena iz ove Odluke Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Temeljem zaprimljenih izvješća, a uzimajući u obzir aktualno stanje na tržištu, ova Odluka bit će po potrebi revidirana.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/93

Urbroj: 50301-25/05-20-1

Zagreb, 14. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.