Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača

NN 31/2020 (18.3.2020.), Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača

Ministarstvo uprave

676

Na temelju članka 66. Zakona o registru birača (»Narodne novine«, broj 144/12, 105/15 i 98/19) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA POTVRDA KOJE SE IZDAJU IZ REGISTRA BIRAČA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci potvrda koje se izdaju iz registra birača i utvrđuje se oblik i sadržaj obrazaca.

(2) Iz registra birača izdaju se potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta i potvrda za glasovanje.

Članak 2.

(1) Potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta iz članka 44. Zakona o registru birača izdaje se na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Na obrascu je utvrđen sadržaj potvrde.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

(1) Obrazac potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta svijetložute je boje.

(2) U sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi od boje obrasca.

(3) Obrazac ima serijski broj, a obrojčavanje počinje od broja jedan. Veličina obrasca je 21×29,7 cm.

Članak 4.

(1) Nadležno upravno tijelo koje je izdalo potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta u registru birača upisuje bilješku o izdanoj potvrdi.

(2) Kada se održavaju izbori za Hrvatski sabor, potvrda sadrži naznaku mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se birač zateći na dan izbora.

Članak 5.

O izdanim potvrdama za glasovanje izvan mjesta prebivališta vodi se evidencija na temelju upisanih bilješki u registru birača u obliku izvatka iz popisa birača označenom oznakom »B«, u skladu s člankom 52. stavkom 4. Zakona o registru birača.

Članak 6.

(1) Potvrda za glasovanje iz članka 57. stavka 1. Zakona o registru birača izdaje se na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Na obrascu je utvrđen sadržaj potvrde.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Obrazac potvrde za glasovanje iz članka 57. stavka 1. Zakona o registru birača svijetloplave je boje.

(2) U sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi od boje obrasca.

(3) Obrazac ima serijski broj, a obrojčavanje počinje od broja jedan. Veličina obrasca je 21×29,7 cm.

Članak 8.

(1) Potvrde za glasovanje propisane člankom 57. stavkom 2. i 3. Zakona o registru birača izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovog članka imaju isti sadržaj kao i potvrda za glasovanje iz članka 57. stavka 1. Zakona o registru birača.

Članak 9.

Potvrda za glasovanje izdaje se hrvatskim državljanima koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke iz popisa birača.

Članak 10.

O izdanim potvrdama za glasovanje vodi se evidencija u registru birača, u skladu s člankom 57. stavkom 4. Zakona o registru birača.

Članak 11.

Potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta i potvrde za glasovanje sastavni su dio izvatka iz popisa birača dostavljenog na biračko mjesto.

Članak 12.

Obrasci potvrda propisani člankom 2. i člankom 6. ovoga Pravilnika tiskaju se na papiru zaštićenom od krivotvorenja.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/13).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/16
Urbroj: 515-07-02/1-20-5
Zagreb, 12. ožujka 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.