Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 33/2020 (20.3.2020.), Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

718

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA »ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI« I »ESIF JAMSTVA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I.

Usvajaju se Izmjene programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i to:

1. Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« (»Narodne novine«, broj 62/16) i

2. Izmjena Programa »ESIF jamstva« (»Narodne novine«, broj 62/16).

Izmjene Programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programima iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Zahtjevi prema Programima iz točke I. ove Odluke zaprimljeni do dana usvajanja Izmjena programa, obradit će se po uvjetima iz Programa koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/105

Urbroj: 50301-25/16-20-2

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

1. IZMJENA PROGRAMA
»ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI«

U Programu »ESIF mikro i mali zajmovi«, točka 2. mijenja se i glasi:

Značajka/Proizvod (financijski instrument)ESIF mikro zajamESIF mali zajam
Ciljana
skupina
Mikro i mali subjekti malog gospodarstva (uključujući novoosnovane poslovne subjekte)Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (uključujući novoosnovane poslovne subjekte)
Iznos zajmaOd 1.000 EUR do 25.000 EUROd 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
Minimalni rok otplate12 mjeseci12 mjeseci
Maksimalni rok otplate5 godina10 godina
Maksimalni rok otplate za obrtna sredstva3 godine
Kamatna stopa0,1 – 0,5%0,1 – 0,5%
Kamatna stopa za obrtna sredstva0,5 – 1,0%
Naknada za obradu zahtjeva0%0%
PočekDo 1 godineDo 1 godine
Instrumenti osiguranjaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema razini rizikaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema razini rizika


Točka 3. mijenja se i glasi:

»Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.«.

2. IZMJENA PROGRAMA »ESIF JAMSTVA«

U Programu »ESIF jamstva« (»Narodne novine«, br. 62/16) točka 3. mijenja se i glasi:

»Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.«.