Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske

NN 33/2020 (20.3.2020.), Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

727

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA PREKO KOJIH ĆE SE ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, određuju granični prijelazi preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske.

II.

Na sljedećim graničnim prijelazima dozvoljava se tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske, ukoliko ne postoji direktna veza između država u koje teretna vozila žele tranzitirati:

– na granici između Republike Hrvatske i Republike Slovenije određuju se granični prijelazi Bregana i Macelj;

– na granici između Republike Hrvatske i Mađarske određuju se granični prijelazi Goričan i Duboševica;

– na granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine određuju se granični prijelazi Nova Sela, Stara Gradiška i Slavonski Šamac;

– na granici između Republike Hrvatske i Republike Srbije određuje se granični prijelaz Bajakovo.

Sva teretna vozila koja tranzitiraju preko teritorija Republike Hrvatske bit će čitavim putem pod pratnjom policijskih službenika.

Ravnateljstvo policije odredit će pravce kretanja, odmorišta za zaustavljanje i točenje goriva, a vozači teretnih vozila dužni su se pridržavati uputa policijskih službenika.

III.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se 30 dana.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-3

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.