Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020.

NN 33/2020 (20.3.2020.), Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

728

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

I.

Zabranjuje se brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj.

II.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na:

– sve brodove hrvatske državne pripadnosti

– sve brodove koji u Republiku Hrvatsku uplovljavaju radi prijevoza roba

– putničke brodove bez putnika koji u Republiku Hrvatsku uplovljavaju radi raspreme (privremenog mirovanja) u hrvatskim lukama

– sve brodove koji uplovljavaju u brodogradilišta radi remonta ili popravka.

Na sve osobe na brodovima iz stavka 1. ove točke primjenjuju se upute i mjere koje donosi HZJZ.

III.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i primjenjuje se do 19. travnja 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-4
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.