Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

NN 33/2020 (20.3.2020.), Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

730

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

O MJERAMA PRILIKOM SKLAPANJA BRAKA I ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

I.

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvode se protuepidemijske mjere prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva te održavanja svadbenih svečanosti, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Sklapanje braka, u građanskom ili vjerskom obliku, te sklapanje životnog partnerstva održava se isključivo u krugu najuže obitelji te službene osobe ili predstavnika vjerske zajednice, poštujući mjere i upute koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

III.

Obustavlja se održavanje svih oblika svadbenih svečanosti.

IV.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-7

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.