Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 34/2020 (21.3.2020.), Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

732

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O MJERAMA OGRANIČAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

I.

S obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19, ograničava se javni prijevoz putnika, tereta i vozila prema otocima i poluotoku Pelješcu u Republici Hrvatskoj.

II.

Zabranjuje se održavanje svih redovnih brzobrodskih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19 na području Republike Hrvatske, izuzev u slučaju hitnih intervencija uz odobrenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

III.

Zabranjuje se održavanje svih brodskih linija, osim sljedećih državnih brodskih linija:

310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno

311 Ilovik – Mrtvaška i obratno

405 Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i obratno

415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd) i obratno

501 Krapanj – Brodarica

505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno

612 Komiža – Biševo i obratno

807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik.

IV.

Na državnim trajektnim linijama te na državnim brodskim linijama kako su navedene u točki III. ove Odluke zabranjuje se sav putnički i teretni prijevoz prema otocima, osim za sljedeće kategorije:

1. hrvatske i strane državljane s prebivalištem, odnosno trajnim boravištem na otocima ili na poluotoku Pelješcu;

2. vozila fizičkih osoba iz točke 1. ovoga stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj;

3. djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komunalne djelatnosti) i njihova službena vozila;

4. djelatnike opskrbe trgovina koje su izuzete od primjene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene 19. ožujka 2020. godine (klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-1), o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te zabrana održavanja svih javnih događaja, te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila;

5. djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencija.

V.

Županijski stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-9

Zagreb, 21. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.