Odluka o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza

NN 35/2020 (23.3.2020.), Odluka o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

740

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆIM I SPECIFIČNIM MJERAMA ZAŠTITE KOJE OBAVEZNO PROVODE PRUŽATELJI USLUGE TAXI PRIJEVOZA

I.

Pružatelji usluge taxi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće opće mjere zaštite:

1. provoditi čestu higijenu ruku dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže 70% alkohola (na način da se protrljaju ruke ako ruke nisu vidno prljave, odnosno ako su ruke prljave oprati ih sapunom i vodom u trajanju od 20-ak sekundi a zatim protrljati dezinfekcijskim sredstvom)

2. izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta

3. održavati distancu u svakodnevnom društvenom kontaktu.

II.

Pružatelji usluge taxi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće specifične mjere zaštite:

1. održavati udaljenost u socijalnom kontaktu na način da se klijent smjesti dijagonalno od vozača, i to na stražnje sjedalo iza suvozača

2. izbjegavati nezaštićeni kontakt s putnicima i njihovim stvarima (prtljagom), prilikom rukovanja s prtljagom koristiti jednokratne PVC rukavice, zamoliti putnike da prekriju nos i usta maramicom ukoliko kašlju

3. tijekom vožnje osigurati adekvatnu ventilaciju

4. osigurati da u vozilu uvijek ima dovoljno papirnatih maramica, PVC rukavica te dezinfekcijskih sredstava

5. osigurati da u vozilu ima dovoljno maramica za čišćenje površina u automobilu kao i POS uređaja

6. između klijenata raditi stanke od barem 15 minuta i tada ako vremenske prilike dopuštaju, provjetriti vozilo

7. održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora – vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama.

III.

Poslodavci su dužni obavijestiti i educirati zaposlenike o samoj bolesti i preporukama/općim i specifičnim mjerama zaštite.

Poslodavci su dužni osigurati uvjete rada koji podrazumijevaju dostatne količine sapuna i jednokratnih ubrusa u sanitarnim čvorovima, redovito čišćenje prostorija dezinfekcijskim sredstvima, te organizirati normalno funkcioniranje poslovnih procesa u prostorima tvrtke (kod većih taxi prijevoznika i u pozivnim centrima).

IV.

Pružatelji usluge taxi prijevoza dužni su mjere propisane ovom Odlukom imati istaknute na vidljivom mjestu u svojim vozilima kojima pružaju uslugu.

V.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-12
Zagreb, 21. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc Davor Božinović, v. r.