Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

NN 35/2020 (23.3.2020.), Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

741

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 22. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O MJERI OBUSTAVE RADA TRŽNICA I SVIH OBJEKATA U SASTAVU TRŽNICA U KOJIMA SE OBAVLJAJU DRUGE DJELATNOSTI

I.

Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

II.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-13
Zagreb, 22. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.